Browsed by
Tag: tłumaczenia

Wszelkie artykuły/komentarze, które dotyczą procesu tłumaczenia i pracy tłumacza

Tłumacz przysięgły języka angielskiego – cz.1

Tłumacz przysięgły języka angielskiego – cz.1

W związku ze sporym zainteresowaniem wymogami formalnymi dotyczącymi pracy tłumacza przysięgłego, dziś zacznę serię artykułów, w których omówię krok po kroku, specyfikę tego zawodu, wymogi formalne, egzaminy i pracę tłumacza przysięgłego. Dziś trochę o wymogach formalnych i dokumentach normatywnych.

Tłumacz przysięgły – dokumenty

Jakie przepisy trzeba znać, aby wykonywać zawód tłumacza przysięgłego? W zasadzie wszystkie przepisy, jakie musi znać każdy przedsiębiorca. Do tego, oczywiście, przepisy, które regulują tą profesję.  Zawód tłumacza przysięgłego reguluje w szczególności ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25 listopada 2004r. – tekst w Dz.U. z 2011r., Nr 106, poz.622 ). Pewne zmiany do tej Ustawy zostały wprowadzone po Continue reading “Tłumacz przysięgły języka angielskiego – cz.1” »

Egzamin z angielskiego – ściąga / English crib

Egzamin z angielskiego – ściąga / English crib

Egzaminy Cambridge i egzaminy MON według STANAG 6001

Jedną z części egzaminów z angielskiego jest część ustna. Na pewno dwa egzaminy, które wymieniłem, wymagają w ramach części ustnej dyskusji z partnerem. To właśnie z myślą o tej dyskusji, publikuję dziś wykaz zwrotów i wyrażeń angielskich, które z pewnością powinny pojawić się na egzaminie, a ich prawidłowe użycie zapewni nam sporo punktów za bogate słownictwo i trafność wypowiedzi.

Ściąga z angielskiego

Całe opracowanie leksykalne podzieliłem na angielskie słownictwo niezbędne do każdego z etapów rozmowy. I tak, zaczniemy od angielskich wyrażeń niezbędnych do opisywanie zdjęć, poprzez angielskie słownictwo do wyrażania swoich poglądów, aż do wyrażeń niezbędnych w dyskusji z partnerem. Całe niniejsze opracowanie mogą Państwo pobrać sobie w pliku doc lub pdf po przejściu do zakładki Materiały do nauki angielskiego”.

POSITIONING

in the picture na zdjęciu
on the left-hand side po lewej stronie
in the left-hand upper corner w lewym, górnym rogu
at the top of the picture na górze zdjęcia
at the bottom na dole
to the left na lewo
in the centre / the middle w środku
in the background w tle, z tyłu, na drugim planie
in the foreground z przodu, na pierwszym planie

COMPARING

both pictures show / depict… oba zdjęcia pokazują / przedstawiają…
in both pictures the people are… na obu zdjęciach ludzie…
both pictures were taken… oba zdjęcia zostały zrobione…
the main connection / similarity between these pictures is that… główny związek / podobieństwo pomiędzy tymi zdjęciami to to, że…
is rather like jest jak…
appears similar to wydaje się podobne do…
seems like wydaje się jak…
resembles przypomina….
shares characteristics with posiada te same cechy co…
reminds me of przypomina mi o…
has a lot in common with ma dużo wspólnego z…
is pretty much the same as jest całkiem takie same co…
is comparable to da sie porównać do…

CONTRASTING

The first picture shows …, whereas the second one… Pierwsze zdjęcie pokazuje…, podczas gdy drugie…
In the picture on the left…, whereas in the other one… Na zdjęciu po lewej stronie…, podczas gdy na tym po prawej…
The main / most striking difference between the two pictures is… Główną / najbardziej uderzającą różnicą pomiędzy tymi dwoma zdjęciami jest …
There are several differences between the pictures: firstly, … Jest kilka różnic pomiędzy tymi zdjęciami: po pierwsze…
is nothing like w niczym nie przypomina…
is totally different from jest całkowicie odmienne od…
varies greatly from bardzo się różni od…
has very little in common with ma niewiele wspólnego z…
is quite unlike jest całkiem inne od…
bears little resemblance to słabo przypomina…
differs dramatically from drastycznie różni się od…

SPECULATING

they could / might / may be… Oni mogą…
they seem / appear to be… Wydaje się, że oni…
I suppose / assume / imagine that… Przypuszczam / zakładam / zdaje mi się, że…
It could / might / may be that… Możliwe, że…
I can’t be sure / certain, but perhaps… Nie do końca jestem pewien / przekonany, ale prawdopodobnie…
Although I can’t be sure, perhaps… Choć nie jestem tego pewien, to prawdopodobnie…
Judging by his/her expression, he/she must be feeling… Sądząc po jego/jej wyrazie twarzy czuje on/ona…
You can tell from his/her face that Z jego/jej twarzy można wyczytać, że

AGREEING AND GIVING REASONS

That’s very true, because… To prawda, bo…
Right, especially if… Zgadza się, zwłaszcza jeśli…
Positively, because… Zgadzam się, ponieważ…
You’re absolutely right. For example, when… Masz absolutną rację. Na przykład, kiedy…

PARTIALLY AGREEING

I’m not sure I totally agree, because… Nie jestem pewny czy zgadzam się całkowicie, ponieważ…
I see what you mean, but on the other hand… Rozumiem co masz na myśli, ale z drugiej strony…
There’s a lot in what you’re saying. However… Jest dużo prawdy w tym co mówisz. Jednak…
I see what you’re getting at, but… Wiem do czego zmierzasz, ale…
In a way you’re right, but I think it all depends on.. W pewnym sensie masz rację, ale wszystko zależy od…

ASKING SB TO JUSTIFY THEIR OPINION

Why do you think that? Dlaczego tak myślisz?
What makes you say that? Co skłania cię do takiej opinii?
Do you really think so? Naprawdę tak myślisz?
Are you certain about that? Jesteś tego pewien?

MAKING SUGGESTIONS

I think we should… Myślę, że powinniśmy…
Would you be interested in…? Byłbyś zainteresowany…
I thought perhaps you might like to…? Pomyślałem sobie, że mógłbyś chcieć…
I was thinking it would be nice… Pomyślałem sobie, że byłoby dobrze…
It would be a nice change if… To byłaby miła odmiana, gdybyśmy…
So, what do you think? Więc, co o tym myślisz?
What about….? A co z…
Maybe we could…? Może moglibyśmy…
How about…? Co powiesz na…

SELECTING

I think we should go for picture X… Myślę, że powinniśmy wybrać zdjęcie X…
We could narrow it down to a choice between… Możemy zawęzić nasz wybór do…
It’s hard to choose but… Wprawdzie ciężko jest wybrać, ale…
Making a choice is not that easy because… Nie łatwo jest wybrać, ponieważ…
If we assume that… then the obvious choice would be X. Jeśli założymy, że…to wtedy oczywistym wyborem byłoby X.
Not much to choose between X and Y, is there? Niewielki to wybór X czy Y, prawda?

RESPONDING POSITIVELY

You’re probably right. Pewnie masz rację.
Sounds perfect. Brzmi świetnie.
That’s great idea. Świetny pomysł.
That would be lovely. Byłoby super.
I’m inclined to agree with you. Raczej się z tobą zgadzam.
I think so, too. Też tak myślę
That exactly what I think. Dokładnie tak właśnie myślę.

RESPONDING NEGATIVELY

I don’t think that… Nie sądzę.
Well, I don’t know. No, nie wiem.
I’m not sure that’s such a good choice. Nie jestem pewien czy to taki dobry pomysł.
Perhaps it would be better if… Prawdopodobnie byłoby lepiej gdybyśmy…
No, I’m afraid that wouldn’t be appropriate. Nie, obawiam się, że to byłoby niestosowne.
I’m afraid I have to differ/don’t go along with that. Muszę się nie zgodzić/nie zgadzam się z tym.
Somebody that I used to know – tłumaczenie z angielskiego na polski

Somebody that I used to know – tłumaczenie z angielskiego na polski

Ponieważ otrzymałam parę maili z prośbą o moją polską wersję popularnej piosenki Gotye, dziś prezentuję pełne tłumaczenie z języka angielskiego na język polski. Jest to dobre uzupełnienie do poprzednio zaprezentowanych tekstów oryginalnych piosenki Gotye, Walk Off the Earth i dwóch parodii wykonywanych przez The Riff i WOTE.

Ktoś, kogo kiedyś znałem

Czasami myślę o chwilach, kiedy byliśmy razem
Jak wtedy, kiedy powiedziałaś, że mogłabyś umrzeć ze szczęścia
Mówiłem sobie, że jesteś tą właściwą
Ale czułem się taki samotny w Twoim towarzystwie
Ale to była miłość i ból, który wciąż pamiętam

Można uzależnić się od pewnego rodzaju smutku
jak rezygnacja do końca
zawsze końca.
Więc kiedy odkryliśmy, że to nie ma sensu
Cóż, twierdziłaś, że wciąż będziemy przyjaciółmi
Ale przyznam, że cieszyłem się, że to już koniec.
Refren:
Ale nie musiałaś się odcinać ode mnie
Udawać, że to się nigdy nie zdarzyło
A my nic nie znaczyliśmy
Nawet nie potrzebuję Twojej miłości
Ale Ty traktujesz mnie jak obcego
A to ciężko znieść

Nie musiałaś zniżać się do tego
By dawać przyjaciołom swoje dane
A potem zmieniać numer telefonu
Myślę, że jednak tego nie potrzebuję
Teraz jesteś tylko kimś, kogo kiedyś znałem x3

Czasami myślę o tych wszystkich momentach, kiedy mnie oszukiwałeś
Ale sprawiałeś, iż zawsze wierzyłam, że to ja coś źle zrobiłam
I ja nie chcę tak żyć
Analizując każde słowo, które wypowiadasz
Powiedziałeś, że możesz sobie odpuścić
I nie rzucisz słuchawką podczas rozmowy z kimś, kogo kiedyś znałeś
Refren
Ktoś
Kogo kiedyś znałem
Ktoś
Teraz jesteś tylko kimś, kogo kiedyś znałem

Ktoś
Kogo kiedyś znałem
Ktoś
Teraz jesteś tylko kimś, kogo kiedyś znałem

Kiedyś znałem
Kogo kiedyś znałem
Kiedyś znałem
Ktoś…

Tekst zaprezentowanego tłumaczenia, wraz z oryginalną wersją tekstu i dodatkowym ćwiczeniem leksykalnym do wyrażeń występujących w oryginale, znajdą Państwo na mojej stronie, w materiałach do nauki angielskiego.

„Churn” w angielskim biznesowym

„Churn” w angielskim biznesowym

Business English – tłumaczenia słowa „churn”

Znaczenie ogólne

Słowo churn przysparza wielu problemów ze względu na swoją wieloznaczność. Osoby, które są biegłe w ogólnym języku angielskim, wiedzą, że churn oznacza maselnicę, a to churn butter to ubijać masło.

Jednak słowo to występuje również w zupełnie innych kolokacjach, np.:

the boat churned the water – łódź wzburzyła wodę

the water churned – woda się spieniła

the horses churned the mud – konie zryły błoto (ziemię)

my stomach is churning – żołądek podchodzi mi do gardła.

Znaczenie w kontekście ekonomicznym

Ja chciałabym się skupić na tłumaczeniu słowa churn, które trudno znaleźć w słownikach ogólnych. Występuje ono bowiem w kontekstach typowo ekonomicznych. Słowo to w oryginalnym brzmieniu jest używane również w języku polskim i oznacza migrację klientów lub odejście klienta. W polskich dokumentach można nawet spotkać słowo churner, które oznacza klienta nielojalnego.

Oto kilka przykładów kolokacji, w których występuje słowo churn w znaczeniu przedstawionym powyżej:

churn rate – wskaźnik migracji klientów; wskaźnik procentowy odnoszący się do liczby klientów, którzy rezygnują z usług danej firmy

churn management – zarządzanie migracją klientów

churn analysis – analiza migracji klientów lub analiza lojalności klientów

churn model – model churnowy, model churnu; model, który definiuje czynniki i przyczyny odchodzenia klientów

anti-churn campaign – kampania antychurnowa, kampania zapobiegająca migracji klientów.

Zestawienie dotyczące tłumaczenia słowa churn (w formacie doc i pdf) znajdą Państwo również na stronie www.LinguisticAtelier.com w zakładce materiały.

Źródła:

Słownik Oxford PWN,

http://pl.wiktionary.org/wiki/churn,

http://www.statsoft.pl/industries/churn.html,

http://en.wikipedia.org/wiki/Churn_rate,

http://pol.proz.com/kudoz/english_to_polish/management/4678432-churn_management.html,

http://www.statsoft.pl/czytelnia/artykuly/Analiza_migracji_klientow.pdf,

http://en.wikipedia.org/wiki/Customer_attrition

Tłumaczenia ekonomiczne – angielski

Tłumaczenia ekonomiczne – angielski

Od kiedy język angielski stał się popularny również w Polsce, zawrotnie rośnie liczba osób posługujących się tym językiem. Mimo to wciąż mamy problemy ze zrozumieniem wiadomości giełdowych i angielskich opisów procesów ekonomiczno-finansowych.

Wynika to przede wszystkim z faktu, że do pełnego zrozumienia takich wiadomości, prócz znajomości ogólnego angielskiego, potrzebna jest wiedza merytoryczna (fachowa) z dziedziny artykułu, wiadomości, filmu, listu, itp.

Można to krótko nazwać „wiedzą specjalistyczną”. W przypadku posługiwania się językiem angielskim, wymóg ten można określić terminem ESP (ang. English for Specific Purposes), czyli specjalistycznym zastosowaniem języka angielskiego.

Podstawowa koncepcja ESP zakłada, że osoby posługujące się angielskim posiadają niezbędną wiedzę merytoryczną i zasób słów branżowych, niezbędny do przekazania treści czy wytłumaczenia zagadnienia. W przypadku osób „jedynie znających” angielski nie jest to proste. Przez braki w wykształceniu i doświadczeniu z instytucji finansowych, czy administracji, tłumaczenie zagadnień ekonomicznych sprowadza się do mechanicznego tłumaczenia terminu angielskiego na odpowiednik polski, lub odwrotnie. Rezultaty takiego tłumaczenia bywają różne. Jeśli tłumacz natrafi na nowe słowo, czy nowy kontekst, zazwyczaj jest to moment jego porażki.

I w tym momencie dochodzimy do znaczenia tłumaczeń specjalistycznych tłumaczeń ekonomicznych, czasami zwanych tłumaczeniami biznesowymi. Sam termin „tłumaczenia biznesowe” jest akurat niefortunnym przykładem kalki językowej z języka angielskiego: Business English =angielski biznesowy. Ze względu na popularność użycia, termin jednak zadomowił się na dobre wśród polskich użytkowników angielskiego.

Niewątpliwą przewagą tłumaczy języka specjalistycznego (ESP) jest ich podwójne wykształcenie (filologia angielska lub English native speaker, plus wykształcenie branżowe) lub bogate doświadczenie zawodowe z tłumaczonej dziedziny. Taki tłumacz angielskiego może uporać się z każdym terminem, zawiłością danej branży, a w przypadku nowych wyrażeń, zawsze potrafi wyjaśnić je opisowo bazując na zrozumieniu kontekstu, czego raczej nie potrafi tłumacz angielskiego ogólnego. Jeśli już znasz dobrze angielski, to jak teraz zabrać się za skomplikowane zagadnienia ekonomiczne? Rozwiązanie sprowadza się do wyboru pomiędzy dwoma opcjami.

Po pierwsze możemy zacząć indywidualnie zgłębiać nową branżę w oparciu o studia zorganizowane lub osobiste doświadczenie (rzut na głęboką wodę), albo skorzystać z usług biura tłumaczeń, specjalizującego się w danej dziedzinie.

Jeśli nadal się zastanawiasz, czy skorzystać z usług tłumacza, czy zabrać się za tekst specjalistyczny samemu, podam Ci dobitny przykład – pytanie retoryczne:

Czy za granicą chciałbyś być leczony na podstawie osobiście tłumaczonej polskiej dokumentacji medycznej (historia choroby i leczenia szpitalnego), czy może na podstawie polskich dokumentów tłumaczonych na angielski przez tłumacza z doświadczeniem medycznym?

Correction symbols – symbole błędów w pracach studentów angielskiego

Correction symbols – symbole błędów w pracach studentów angielskiego

Przy sprawdzaniu prac swoich studentów zawsze znajdziemy jakieś błędy. Przy mnogości błędów, jakie popełniają studenci, nauczyciele musieli wypracować sobie system oznaczeń tych błędów tak, by po oddaniu pracy, student wiedział jakiego rodzaju błąd popełnił i gdzie ma coś poprawić. W poniższej tabelce znajdziecie niepełne zestawienie symboli i ich znaczeń, które są na codzień używane przez nauczycieli akademickich:

 

St Style
WT Wrong Tense
WW Wrong Word
TrS Transition Signal
A Article
WP Wrong Pronoun
WF Wrong Form
Awk Awkward
P Punctuation
SVA Subject-Verb-Agreement
C Capitalization
SM Subject Missing
Rep Repetition
Agr Agreement
WO Wrong Order
Frag Fragment
SS Sentence Structure
CONJ Conjunction
NFS Needs Further Support
NMP Needs More Proof
PAR Parallelism

 

Narzędzia tłumacza

Narzędzia tłumacza

Nie od dziś wiadomo, że ilu jest tłumaczy tyle może być wersji przekładu. Dlatego też zawód tłumacza jest zawodem wolnym, jest bardziej sztuką niż rzemiosłem (mimo, że tłumacz winien posiadać swój „warsztat”).

I tak, jak rzemieślnik posiada w swoim warsztacie odpowiednie narzędzia, tak i tłumacz powinien wyposażyć się w odpowiednie pomoce. Na serio! Tłumaczenie jest wprawdzie procesem myślowym, ale nie po to człowiek wynalazł, np. kalkulator, aby dalej zliczać słupki w pamięci.

Jakie więc narzędzia może tłumaczowi zaoferować współczesność?

Jest ich parę i na szczęście część z nich jest darmowa. Continue reading “Narzędzia tłumacza” »

Linguistic Atelier