Browsed by
Tag: tłumaczenia

Wszelkie artykuły/komentarze, które dotyczą procesu tłumaczenia i pracy tłumacza

Companies and Partnerships in Poland

Companies and Partnerships in Poland

Civil Law Partnership

Szczególnym przypadkiem jest:

 • civil law partnership (spółka cywilna) – regulated under the Civil Code (Kodeks cywilny)

Uwaga: określenie civil partnership jest rozumiane jako rejestrowany związek partnerski dwóch osób i osobom angielskojęzycznym nie kojarzy się z podmiotem gospodarczym.

Companies and Partnerships regulated under the Code of Commercial Companies and Partnerships (Kodeks spółek handlowych)

Polskie spółki w kodeksie spółek handlowych i ich odpowiedniki w języku angielskimTworzenie, funkcjonowanie i rozwiązywanie spółek osobowych i kapitałowych w Polsce regulowane jest przez Kodeks spółek handlowych.

Partnerships (spółki osobowe)

 • registered partnership / general partnership (spółka jawna)
 • professional partnership / limited liability partnership (spółka partnerska)
 • limited partnership (spółka komandytowa)
 • limited joint-stock partnership / master limited partnership (spółka komandytowo-akcyjna)

Companies (spółki kapitałowe), in American English: corporations

Continue reading “Companies and Partnerships in Poland” »

Gross National Happiness – an indicator of the future?

Gross National Happiness – an indicator of the future?

While the whole world measures development by means of Gross Domestic Product (GDP), Bhutan rejected this indicator in 1972 and introduced its own index ­­– Gross National Happiness (GNH).

Undoubtedly, the Kingdom of Bhutan is rich in what we, city dwellers, could only dream of. Continue reading “Gross National Happiness – an indicator of the future?” »

Egzamin na tłumacza przysięgłego – podręczniki, które warto mieć (i przeczytać)

Egzamin na tłumacza przysięgłego – podręczniki, które warto mieć (i przeczytać)

Podręczniki dla tłumacza przysięgłego języka angielskiego.Tłumacz przysięgłypodstawowe podręczniki

Przygotowanie do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka angielskiego to ogromny wysiłek, który często, niestety, przynosi mierny efekt. Ministerstwo Sprawiedliwości nie podaje ostatecznych wyników egzaminów, ale od jakiegoś czasu umieszcza na stronie internetowej wyniki części pisemnej.

Jeśli chodzi o język angielski statystyki prezentują się następująco:

Data egzaminu pisemnego

Zdawalność

17.05.2011

42%

18.05.2011

30%

18.10.2011

29%

19.10.2011

61%

9,10,11.01.2012

25%

29.05.2012

36%

24.10.2012

57%

25.10.2012

47%

21.11.2012

61%

22.11.2012

59%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Nie wygląda to źle, jednak należy pamiętać, że są to wyniki z tej łatwiejszej części egzaminu. Wszyscy, którzy uzyskali od 150 punktów wzwyż (na 200 możliwych) z egzaminu pisemnego przystępują do części ustnej, na której Continue reading “Egzamin na tłumacza przysięgłego – podręczniki, które warto mieć (i przeczytać)” »

Present Subjunctive

Present Subjunctive

Present Subjunctive

A useful grammar structure that looks very well in reports and position papers. For those who see it for the first time, present subjunctive may look strange. In this structure the bare infinitive is used although it follows a person. Have a look at the examples presented below.

Examples:

 • I recommend that the budget be cut.
 • The director insisted that you participate in the meeting.
 • It is crucial that we start the reform.
 • It is essential he not be present during the discussion.
 • He suggested that the company not join the organization.
 • George demanded the money not be allocated for this project.

 Present subjunctive is used after:

 • verbs: recommend, propose, suggest, ask, request, demand, require, order, command, wish, advise, desire, insist, urge
 • adjectives: vital, crucial, essential, important, imperative, necessary, urgent, desirable (in expressions of the type: It is vital/ crucial/ essential etc.)

Look at the full form of a sentence to understand how the structure is formed.

The full form of a sentence:

I recommend (that) the new plan (should) be implemented.

The teacher suggested (that) all the students (should) attend additional English classes.

Exercise

Finish the second sentence showing the meaning of the first one.

1. John should study more.

It is advisable that ________________________

2. We shouldn’t start the reorganization this year.

I recommend that ________________________

3. New technologies are not necessary in our training processes. Let’s not introduce them.

I suggest that ________________________

4. Mary’s suggestion concerned changing procedures.

Mary suggested that ________________________

5. In my opinion the employment must be reduced.

It is crucial that ________________________

Dumb Ways To Die

Dumb Ways To Die

Dumb Ways To Die

Czy ktoś jeszcze nie zna „Dumb Ways To Die?” Osobiście jestem zafascynowana tym klipem i prostą, wpadającą w ucho melodią. Słowa są do tego śmieszne i łatwe, więc wróżę temu utworowi popularność równą fenomenowi „Somebody That I Used To Know„.

Dziś prezentuję to popularne nagranie, oryginalny tekst angielski oraz moje tłumaczenie z angielskiego na polski. Życzę dobrej zabawy, indywidualnie i w szerszym gronie. Świetna piosenka dla dzieci, dzięki której nauczą się paru nowych słówek.

 Dumb Ways To Die – clip

Dumb Ways To Die – lyrics

Set fire to your hair
Poke a stick at a grizzly bear
Eat medicine that’s out of date
Use your private parts as piranha bait

Dumb ways to die, so many dumb ways to die

Get your toast out with a fork
Do your own electrical work
Teach yourself how to fly
Eat a two week old unrefrigerated pie

Dumb ways to die, so many dumb ways to die

Invite a psycho-killer inside
Scratch your drug dealer’s brand new ride
Take your helmet off in outer space
Use your clothes dryer as a hiding place

Dumb ways to die, so many dumb ways to die

Keep a rattlesnake as a pet
Sell both the kidneys on the Internet
Eat a tube of superglue
„I wonder what’s this red button do?”

Dumb ways to die, so many dumb ways to die

Dress up like a moose during hunting season
Disturb a nest of wasps for no good reason
Stand on the edge of a train station platform
Drive around the boom gates at a level crossing
Run across the tracks between the platforms
They may not rhyme but they’re quite possibly

The dumbest ways to die
The dumbest ways to die
Dumbest ways to die
So many dumb
So many dumb ways to die

Dumb Ways To Die – English-Polish translation

GŁUPIE SPOSOBY UMIERANIA

Continue reading “Dumb Ways To Die” »

IDIOMS – Objective Proficiency Unit 8

IDIOMS – Objective Proficiency Unit 8

COMMON ENGLISH IDIOMS

Dzisiaj prezentuję idiomy, które wystąpiły w rozdziale 8 Objective Proficiency. Znajdą tutaj Państwo ich tłumaczenie na polski oraz krótkie ćwiczenie, w którym należy użyć kilku z nich. Dodatkowo w zakładce materiały umieszczone zostało poniższe zestawienie w formacie doc i pdf.

English-Polish translation

 • in a nutshell – krótko mówiąc
 • to get the best of both worlds – upiec dwie pieczenie na jednym ogniu
 • burn your boats / burn your bridges – palić za sobą mosty
 • out of the frame – niemożliwy
 • out of the blue – nagle, ni z tego ni z owego
 • life’s not a bed of roses – życie nie składa się wyłącznie z przyjemności
 • high and dry – pozostawiony samemu sobie (na łasce losu)
 • touch and go – niepewny, ryzykowny
 • eat humble pie – uderzyć się w pierś
 • out of this world – nieziemski
 • spill the beans – puścić farbę (ujawnić informację)
 • in the bag – pewne jak w banku
 • strike it lucky – mieć szczęście
 • strike a chord – poruszyć jakąś strunę
 • strike gold – trafić na żyłę złota
 • burn a hole in your pocket – dążyć do jak najszybszego wydania pieniędzy
 • burn the midnight oil – pracować do późna w nocy
 • get your fingers burnt – sparzyć się (zawieść się)
 • my ears are burning – czuję, że ktoś mnie obgaduje
 • have money to burn – mieć forsy jak lodu

Exercise

Complete the sentences with the right idioms. Sometimes you need to change the form of the expression.

 1. By doing this, he actually __________________________. After that he couldn’t come back either to his work or to his family.
 2. It was _________________________ whether our company would survive the crisis, but we made it.
 3. My boss has just called me and I think I _________________________ again. I hope I’ll get some sleep tomorrow.
 4. She _________________________ and she knows how to spend it! Look at her mansion and cars over there!
 5. Leave him alone, you don’t have to punish him. He _________________________ by admitting his fault.
 6. He couldn’t believe when he _________________________ and won 300 000 dollars.
 7. If you _________________________, you can always look into a hybrid degree program. That would involve campus classes and online classes.
 8. She was _________________________ in this haunted house. She was scared while waiting for Michael, who was already late.

Answers

 1. By doing this, he actually burned his bridges/boats. After that he couldn’t come back either to his work or to his family.
 2. It was touch and go whether our company would survive the crisis, but we made it.
 3. My boss has just called me and I think I will have to burn the midnight oil again. I hope I’ll get some sleep tomorrow.
 4. She has money to burn and she knows how to spend it! Look at her mansion and cars over there!
 5. Leave him alone, you don’t have to punish him. He ate humble pie by admitting his fault.
 6. He couldn’t believe when he struck it lucky and won 300 000 dollars.
 7. If you want to get the best of both worlds, you can always look into a hybrid degree program. That would involve campus classes and online classes.
 8. She was high and dry in this haunted house. She was scared while waiting for Michael, who was already late.
Lawyers: solicitor, barrister, attorney

Lawyers: solicitor, barrister, attorney

Angielskie określenia osób reprezentujących zawody prawnicze przysparzają sporo trudności. Tym bardziej, że funkcjonują one inaczej w Wielkiej Brytanii niż w Stanach Zjednoczonych. Poniżej przedstawiam krótkie wyjaśnienie dotyczące nazw zawodów prawniczych.

Solicitor

Solicitor w Wielkiej Brytanii to prawnik, który ogólnie zajmuje się prowadzeniem spraw klientów. Dawniej solicitor nie mógł reprezentować klienta przed sądem, obecnie posiada on ograniczone prawo reprezentowania klienta przed sądem (w sądach niższej instancji). Jeśli zachodzi taka konieczność solicitor angażuje innego prawnika, który nazywa się barrister do reprezentowania klienta w sądzie.

W Stanach Zjednoczonych terminu solicitor nie używa się w kontekście zagadnień prawnych. Solicitor oznacza tam akwizytora lub osobę pozyskującą datki. Stąd często można na drzwiach spotkać napis No solicitors, czyli „Akwizytorom wstęp wzbroniony”.

Barrister

W Wielkiej Brytanii barrister reprezentuje klienta przed sądem. Nie jest zatrudniany bezpośrednio przez klienta i ma ograniczone prawo do prowadzenia jego spraw. Jest angażowany przez prawnika, który nazywa się solicitor, jeśli zachodzi potrzeba reprezentowania klienta przed sądem.

W Stanach Zjednoczonych nie używa się tego terminu.

Attorney

Attorney to termin używany w Stanach Zjednoczonych na określenie pełnomocnika i prawnika, który zarówno doradza, prowadzi sprawy, jak i reprezentuje  klienta przed sądem.

Lawyer

Co w takim razie ze słowem lawyer? To dosyć bezpieczne słowo, ponieważ jest to ogólne określenie oznaczające prawnika bez względu na to, jaki rodzaj zawodu prawniczego reprezentuje.

Insider trading – Financial Times

Insider trading – Financial Times

Insider trading to przestępstwo polegające na wykorzystaniu poufnych informacji przy dokonywaniu transakcji papierami wartościowymi. Financial Times pisze, że władze (authorities) USA zwiększyły liczbę prowadzonych dochodzeń (investigations) w tego typu sprawach prawie o połowę w ciągu ostatniego roku.

Wzrost liczby nowych spraw o 43% w roku podatkowym, który zakończył się 30 września jest wynikiem największej od 1980 r. akcji mającej na celu rozprawienie się (crackdown) z tego typu przestępcami.

W zeszłym roku prokuratorzy (prosecutors) doprowadzili do skazania (conviction) Raj Rajaratnama założyciela Galleon Group, a w czerwcu skazany został Rajat Gupta, były dyrektor Goldman Sachs.

Agenci FBI starają się bliżej współpracować z regulatorami rynku (market regulators), którzy są w stanie zauważyć nieregularność transakcji poprzez nadzór (surveillance).

Władze USA współpracują z osobami wtajemniczonymi  (insiders) z Wall Street, korzystają z podsłuchów (wire taps) oraz nagrań rozmów telefonicznych. Według agentów FBI w lutym prowadzono dochodzenie przeciwko 300 osobom.

Zachęcam do przeczytania całego artykułu w oryginale na stronie Financial Times. Znajduje się on pod następującym adresem: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/46fb6cb4-0c20-11e2-8032-00144feabdc0.html#axzz28ENUFQk7. W celu uzyskania możliwości dostępu do trzech artykułów tygodniowo trzeba się zarejestrować na stronie FT.

Poniżej przedstawiam angielsko-polskie tłumaczenie niektórych słów i wyrażeń z artykułu.

English-Polish translation of some vocabulary

step upnasilić, zwiększyć

probeśledztwo, dochodzenie

authoritieswładze

crackdownrozprawienie się

investigationśledztwo, dochodzenie

prosecutorprokurator

convictionskazanie, wyrok

clampdownograniczenie

market regulatorregulator rynku

surveillancenadzór, obserwacja

egregiousnessbezczelność, waga (np. czynu)

insiderosoba wtajemniczona

wire tappodsłuch

allegeddomniemany

Linguistic Atelier