Browsed by
Tag: tłumaczenia pisemne

Egzamin na tłumacza przysięgłego – podręczniki, które warto mieć (i przeczytać)

Egzamin na tłumacza przysięgłego – podręczniki, które warto mieć (i przeczytać)

Podręczniki dla tłumacza przysięgłego języka angielskiego.Tłumacz przysięgłypodstawowe podręczniki

Przygotowanie do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka angielskiego to ogromny wysiłek, który często, niestety, przynosi mierny efekt. Ministerstwo Sprawiedliwości nie podaje ostatecznych wyników egzaminów, ale od jakiegoś czasu umieszcza na stronie internetowej wyniki części pisemnej.

Jeśli chodzi o język angielski statystyki prezentują się następująco:

Data egzaminu pisemnego

Zdawalność

17.05.2011

42%

18.05.2011

30%

18.10.2011

29%

19.10.2011

61%

9,10,11.01.2012

25%

29.05.2012

36%

24.10.2012

57%

25.10.2012

47%

21.11.2012

61%

22.11.2012

59%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Nie wygląda to źle, jednak należy pamiętać, że są to wyniki z tej łatwiejszej części egzaminu. Wszyscy, którzy uzyskali od 150 punktów wzwyż (na 200 możliwych) z egzaminu pisemnego przystępują do części ustnej, na której Continue reading “Egzamin na tłumacza przysięgłego – podręczniki, które warto mieć (i przeczytać)” »

Present Subjunctive

Present Subjunctive

Present Subjunctive

A useful grammar structure that looks very well in reports and position papers. For those who see it for the first time, present subjunctive may look strange. In this structure the bare infinitive is used although it follows a person. Have a look at the examples presented below.

Examples:

 • I recommend that the budget be cut.
 • The director insisted that you participate in the meeting.
 • It is crucial that we start the reform.
 • It is essential he not be present during the discussion.
 • He suggested that the company not join the organization.
 • George demanded the money not be allocated for this project.

 Present subjunctive is used after:

 • verbs: recommend, propose, suggest, ask, request, demand, require, order, command, wish, advise, desire, insist, urge
 • adjectives: vital, crucial, essential, important, imperative, necessary, urgent, desirable (in expressions of the type: It is vital/ crucial/ essential etc.)

Look at the full form of a sentence to understand how the structure is formed.

The full form of a sentence:

I recommend (that) the new plan (should) be implemented.

The teacher suggested (that) all the students (should) attend additional English classes.

Exercise

Finish the second sentence showing the meaning of the first one.

1. John should study more.

It is advisable that ________________________

2. We shouldn’t start the reorganization this year.

I recommend that ________________________

3. New technologies are not necessary in our training processes. Let’s not introduce them.

I suggest that ________________________

4. Mary’s suggestion concerned changing procedures.

Mary suggested that ________________________

5. In my opinion the employment must be reduced.

It is crucial that ________________________

IDIOMS – Objective Proficiency Unit 8

IDIOMS – Objective Proficiency Unit 8

COMMON ENGLISH IDIOMS

Dzisiaj prezentuję idiomy, które wystąpiły w rozdziale 8 Objective Proficiency. Znajdą tutaj Państwo ich tłumaczenie na polski oraz krótkie ćwiczenie, w którym należy użyć kilku z nich. Dodatkowo w zakładce materiały umieszczone zostało poniższe zestawienie w formacie doc i pdf.

English-Polish translation

 • in a nutshell – krótko mówiąc
 • to get the best of both worlds – upiec dwie pieczenie na jednym ogniu
 • burn your boats / burn your bridges – palić za sobą mosty
 • out of the frame – niemożliwy
 • out of the blue – nagle, ni z tego ni z owego
 • life’s not a bed of roses – życie nie składa się wyłącznie z przyjemności
 • high and dry – pozostawiony samemu sobie (na łasce losu)
 • touch and go – niepewny, ryzykowny
 • eat humble pie – uderzyć się w pierś
 • out of this world – nieziemski
 • spill the beans – puścić farbę (ujawnić informację)
 • in the bag – pewne jak w banku
 • strike it lucky – mieć szczęście
 • strike a chord – poruszyć jakąś strunę
 • strike gold – trafić na żyłę złota
 • burn a hole in your pocket – dążyć do jak najszybszego wydania pieniędzy
 • burn the midnight oil – pracować do późna w nocy
 • get your fingers burnt – sparzyć się (zawieść się)
 • my ears are burning – czuję, że ktoś mnie obgaduje
 • have money to burn – mieć forsy jak lodu

Exercise

Complete the sentences with the right idioms. Sometimes you need to change the form of the expression.

 1. By doing this, he actually __________________________. After that he couldn’t come back either to his work or to his family.
 2. It was _________________________ whether our company would survive the crisis, but we made it.
 3. My boss has just called me and I think I _________________________ again. I hope I’ll get some sleep tomorrow.
 4. She _________________________ and she knows how to spend it! Look at her mansion and cars over there!
 5. Leave him alone, you don’t have to punish him. He _________________________ by admitting his fault.
 6. He couldn’t believe when he _________________________ and won 300 000 dollars.
 7. If you _________________________, you can always look into a hybrid degree program. That would involve campus classes and online classes.
 8. She was _________________________ in this haunted house. She was scared while waiting for Michael, who was already late.

Answers

 1. By doing this, he actually burned his bridges/boats. After that he couldn’t come back either to his work or to his family.
 2. It was touch and go whether our company would survive the crisis, but we made it.
 3. My boss has just called me and I think I will have to burn the midnight oil again. I hope I’ll get some sleep tomorrow.
 4. She has money to burn and she knows how to spend it! Look at her mansion and cars over there!
 5. Leave him alone, you don’t have to punish him. He ate humble pie by admitting his fault.
 6. He couldn’t believe when he struck it lucky and won 300 000 dollars.
 7. If you want to get the best of both worlds, you can always look into a hybrid degree program. That would involve campus classes and online classes.
 8. She was high and dry in this haunted house. She was scared while waiting for Michael, who was already late.
Angielskie skróty wojskowe

Angielskie skróty wojskowe

Angielskie skróty wojskowe

Środowisko wojskowe i język którym się ono posługuje, cechuje duże nasycenie skrótami wojskowymi. Dlatego też praca w takim środowisku bez znajomości odpowiedniej terminologii jest praktycznie niemożliwa. Jeśli do tego dodamy mnogość skrótów, które są zaczerpnięte z języka angielskiego i terminy anglojęzyczne, które nie mają swoich fachowych odpowiedników w języku polskim, to wyłania się obraz koszmaru językowego, z jakim codziennie muszą sobie radzić polscy żołnierze.

Spis skrótów angielskich

Ponieważ wielu internautów (zakładam, że żołnierzy) zagląda na moją stronę w poszukiwaniu angielskich skrótów wojskowych (14% wejść na stronę z poziomu wyszukiwarki Google), to dziś dodałam do swoich zasobów internetowych wspaniałe kompendium wiedzy o skrótach aktualnie funkcjonujących w armii polskiej, NATO i na misjach pod auspicjami NATO, Unii Europejskiej czy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Plik, ze względu na swoją wielkość jest w formacie .zip (2,90MB już po kompresji). Aby go rozpakować, należy użyć programu WinZip, WinRar, lub innego programu do dekompresji plików.

Plik ze skrótami znajdą Państwo na mojej stronie firmowej, w materiałach do nauki angielskiego.

„Churn” w angielskim biznesowym

„Churn” w angielskim biznesowym

Business English – tłumaczenia słowa „churn”

Znaczenie ogólne

Słowo churn przysparza wielu problemów ze względu na swoją wieloznaczność. Osoby, które są biegłe w ogólnym języku angielskim, wiedzą, że churn oznacza maselnicę, a to churn butter to ubijać masło.

Jednak słowo to występuje również w zupełnie innych kolokacjach, np.:

the boat churned the water – łódź wzburzyła wodę

the water churned – woda się spieniła

the horses churned the mud – konie zryły błoto (ziemię)

my stomach is churning – żołądek podchodzi mi do gardła.

Znaczenie w kontekście ekonomicznym

Ja chciałabym się skupić na tłumaczeniu słowa churn, które trudno znaleźć w słownikach ogólnych. Występuje ono bowiem w kontekstach typowo ekonomicznych. Słowo to w oryginalnym brzmieniu jest używane również w języku polskim i oznacza migrację klientów lub odejście klienta. W polskich dokumentach można nawet spotkać słowo churner, które oznacza klienta nielojalnego.

Oto kilka przykładów kolokacji, w których występuje słowo churn w znaczeniu przedstawionym powyżej:

churn rate – wskaźnik migracji klientów; wskaźnik procentowy odnoszący się do liczby klientów, którzy rezygnują z usług danej firmy

churn management – zarządzanie migracją klientów

churn analysis – analiza migracji klientów lub analiza lojalności klientów

churn model – model churnowy, model churnu; model, który definiuje czynniki i przyczyny odchodzenia klientów

anti-churn campaign – kampania antychurnowa, kampania zapobiegająca migracji klientów.

Zestawienie dotyczące tłumaczenia słowa churn (w formacie doc i pdf) znajdą Państwo również na stronie www.LinguisticAtelier.com w zakładce materiały.

Źródła:

Słownik Oxford PWN,

http://pl.wiktionary.org/wiki/churn,

http://www.statsoft.pl/industries/churn.html,

http://en.wikipedia.org/wiki/Churn_rate,

http://pol.proz.com/kudoz/english_to_polish/management/4678432-churn_management.html,

http://www.statsoft.pl/czytelnia/artykuly/Analiza_migracji_klientow.pdf,

http://en.wikipedia.org/wiki/Customer_attrition

Correction symbols – symbole błędów w pracach studentów angielskiego

Correction symbols – symbole błędów w pracach studentów angielskiego

Przy sprawdzaniu prac swoich studentów zawsze znajdziemy jakieś błędy. Przy mnogości błędów, jakie popełniają studenci, nauczyciele musieli wypracować sobie system oznaczeń tych błędów tak, by po oddaniu pracy, student wiedział jakiego rodzaju błąd popełnił i gdzie ma coś poprawić. W poniższej tabelce znajdziecie niepełne zestawienie symboli i ich znaczeń, które są na codzień używane przez nauczycieli akademickich:

 

St Style
WT Wrong Tense
WW Wrong Word
TrS Transition Signal
A Article
WP Wrong Pronoun
WF Wrong Form
Awk Awkward
P Punctuation
SVA Subject-Verb-Agreement
C Capitalization
SM Subject Missing
Rep Repetition
Agr Agreement
WO Wrong Order
Frag Fragment
SS Sentence Structure
CONJ Conjunction
NFS Needs Further Support
NMP Needs More Proof
PAR Parallelism

 

Narzędzia tłumacza

Narzędzia tłumacza

Nie od dziś wiadomo, że ilu jest tłumaczy tyle może być wersji przekładu. Dlatego też zawód tłumacza jest zawodem wolnym, jest bardziej sztuką niż rzemiosłem (mimo, że tłumacz winien posiadać swój „warsztat”).

I tak, jak rzemieślnik posiada w swoim warsztacie odpowiednie narzędzia, tak i tłumacz powinien wyposażyć się w odpowiednie pomoce. Na serio! Tłumaczenie jest wprawdzie procesem myślowym, ale nie po to człowiek wynalazł, np. kalkulator, aby dalej zliczać słupki w pamięci.

Jakie więc narzędzia może tłumaczowi zaoferować współczesność?

Jest ich parę i na szczęście część z nich jest darmowa. Continue reading “Narzędzia tłumacza” »

Linguistic Atelier