Browsed by
Tag: tłumacz

Wiadomości o tłumaczach – wpisy skupiające się na tłumaczu-osobie – jego predyspozycjach, cechach, umiejętnościach i problemach.

Egzamin na tłumacza przysięgłego – najem i dzierżawa

Egzamin na tłumacza przysięgłego – najem i dzierżawa

tłumacza przysięgły języka angielskiegoNajem i dzierżawa – definicje

 

Tłumaczenie terminów najem i dzierżawa na język angielski może być nieco problematyczne. Szczególnie w sytuacji, gdy w jednym tekście występują obydwa określenia. Polski kodeks cywilny definiuje umowy dzierżawy i najmu następująco:

  • Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz (Art. 659, §1)
  • Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz (Art. 693, §1) Continue reading “Egzamin na tłumacza przysięgłego – najem i dzierżawa” »
Egzamin na tłumacza przysięgłego – podręczniki, które warto mieć (i przeczytać)

Egzamin na tłumacza przysięgłego – podręczniki, które warto mieć (i przeczytać)

Podręczniki dla tłumacza przysięgłego języka angielskiego.Tłumacz przysięgłypodstawowe podręczniki

Przygotowanie do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka angielskiego to ogromny wysiłek, który często, niestety, przynosi mierny efekt. Ministerstwo Sprawiedliwości nie podaje ostatecznych wyników egzaminów, ale od jakiegoś czasu umieszcza na stronie internetowej wyniki części pisemnej.

Jeśli chodzi o język angielski statystyki prezentują się następująco:

Data egzaminu pisemnego

Zdawalność

17.05.2011

42%

18.05.2011

30%

18.10.2011

29%

19.10.2011

61%

9,10,11.01.2012

25%

29.05.2012

36%

24.10.2012

57%

25.10.2012

47%

21.11.2012

61%

22.11.2012

59%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Nie wygląda to źle, jednak należy pamiętać, że są to wyniki z tej łatwiejszej części egzaminu. Wszyscy, którzy uzyskali od 150 punktów wzwyż (na 200 możliwych) z egzaminu pisemnego przystępują do części ustnej, na której Continue reading “Egzamin na tłumacza przysięgłego – podręczniki, które warto mieć (i przeczytać)” »

Turnaround management

Turnaround management

Definicja

Turnaround management to dziedzina zarządzania, która w odróżnieniu od zarządzania strategicznego skupia się na wyprowadzaniu firmy z kryzysu (crisis), zwykle wtedy, gdy jest ona bliska upadłości (bankruptcy), staje się niewypłacalna (insolvent). Poważne kłopoty firmy mogą dotyczyć spadku przychodów (revenues), wzrostu kosztów (costs), utraty kontroli nad kluczowymi zasobami (resources) lub też problemów związanych z zarządzaniem i kontrolą (corporate governance).

Do rozwiązania problemów firmy zatrudniani są eksperci z zewnątrz, których zadaniem jest określenie podstawowej przyczyny kryzysu (root cause) oraz opracowanie i realizacja planu poprawy sytuacji.

Tłumaczenie

Turnaround management oznacza zarządzanie kryzysowe, jednak w języku polskim przyjął się angielski termin i jest on obecnie stosowany przez wiele firm doradczych prezentujących ofertę swoich usług.

Materiały

W zakładce materiały na mojej stronie internetowej umieściłam ćwiczenie – tekst z lukami, którego tematem jest turnaround management: http://www.solidnyangielski.linguisticatelier.com/.

Tłumacz przysięgły języka angielskiego – cz.1

Tłumacz przysięgły języka angielskiego – cz.1

W związku ze sporym zainteresowaniem wymogami formalnymi dotyczącymi pracy tłumacza przysięgłego, dziś zacznę serię artykułów, w których omówię krok po kroku, specyfikę tego zawodu, wymogi formalne, egzaminy i pracę tłumacza przysięgłego. Dziś trochę o wymogach formalnych i dokumentach normatywnych.

Tłumacz przysięgły – dokumenty

Jakie przepisy trzeba znać, aby wykonywać zawód tłumacza przysięgłego? W zasadzie wszystkie przepisy, jakie musi znać każdy przedsiębiorca. Do tego, oczywiście, przepisy, które regulują tą profesję.  Zawód tłumacza przysięgłego reguluje w szczególności ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25 listopada 2004r. – tekst w Dz.U. z 2011r., Nr 106, poz.622 ). Pewne zmiany do tej Ustawy zostały wprowadzone po Continue reading “Tłumacz przysięgły języka angielskiego – cz.1” »

„Churn” w angielskim biznesowym

„Churn” w angielskim biznesowym

Business English – tłumaczenia słowa „churn”

Znaczenie ogólne

Słowo churn przysparza wielu problemów ze względu na swoją wieloznaczność. Osoby, które są biegłe w ogólnym języku angielskim, wiedzą, że churn oznacza maselnicę, a to churn butter to ubijać masło.

Jednak słowo to występuje również w zupełnie innych kolokacjach, np.:

the boat churned the water – łódź wzburzyła wodę

the water churned – woda się spieniła

the horses churned the mud – konie zryły błoto (ziemię)

my stomach is churning – żołądek podchodzi mi do gardła.

Znaczenie w kontekście ekonomicznym

Ja chciałabym się skupić na tłumaczeniu słowa churn, które trudno znaleźć w słownikach ogólnych. Występuje ono bowiem w kontekstach typowo ekonomicznych. Słowo to w oryginalnym brzmieniu jest używane również w języku polskim i oznacza migrację klientów lub odejście klienta. W polskich dokumentach można nawet spotkać słowo churner, które oznacza klienta nielojalnego.

Oto kilka przykładów kolokacji, w których występuje słowo churn w znaczeniu przedstawionym powyżej:

churn rate – wskaźnik migracji klientów; wskaźnik procentowy odnoszący się do liczby klientów, którzy rezygnują z usług danej firmy

churn management – zarządzanie migracją klientów

churn analysis – analiza migracji klientów lub analiza lojalności klientów

churn model – model churnowy, model churnu; model, który definiuje czynniki i przyczyny odchodzenia klientów

anti-churn campaign – kampania antychurnowa, kampania zapobiegająca migracji klientów.

Zestawienie dotyczące tłumaczenia słowa churn (w formacie doc i pdf) znajdą Państwo również na stronie www.LinguisticAtelier.com w zakładce materiały.

Źródła:

Słownik Oxford PWN,

http://pl.wiktionary.org/wiki/churn,

http://www.statsoft.pl/industries/churn.html,

http://en.wikipedia.org/wiki/Churn_rate,

http://pol.proz.com/kudoz/english_to_polish/management/4678432-churn_management.html,

http://www.statsoft.pl/czytelnia/artykuly/Analiza_migracji_klientow.pdf,

http://en.wikipedia.org/wiki/Customer_attrition

Tłumaczenia ekonomiczne – angielski

Tłumaczenia ekonomiczne – angielski

Od kiedy język angielski stał się popularny również w Polsce, zawrotnie rośnie liczba osób posługujących się tym językiem. Mimo to wciąż mamy problemy ze zrozumieniem wiadomości giełdowych i angielskich opisów procesów ekonomiczno-finansowych.

Wynika to przede wszystkim z faktu, że do pełnego zrozumienia takich wiadomości, prócz znajomości ogólnego angielskiego, potrzebna jest wiedza merytoryczna (fachowa) z dziedziny artykułu, wiadomości, filmu, listu, itp.

Można to krótko nazwać „wiedzą specjalistyczną”. W przypadku posługiwania się językiem angielskim, wymóg ten można określić terminem ESP (ang. English for Specific Purposes), czyli specjalistycznym zastosowaniem języka angielskiego.

Podstawowa koncepcja ESP zakłada, że osoby posługujące się angielskim posiadają niezbędną wiedzę merytoryczną i zasób słów branżowych, niezbędny do przekazania treści czy wytłumaczenia zagadnienia. W przypadku osób „jedynie znających” angielski nie jest to proste. Przez braki w wykształceniu i doświadczeniu z instytucji finansowych, czy administracji, tłumaczenie zagadnień ekonomicznych sprowadza się do mechanicznego tłumaczenia terminu angielskiego na odpowiednik polski, lub odwrotnie. Rezultaty takiego tłumaczenia bywają różne. Jeśli tłumacz natrafi na nowe słowo, czy nowy kontekst, zazwyczaj jest to moment jego porażki.

I w tym momencie dochodzimy do znaczenia tłumaczeń specjalistycznych tłumaczeń ekonomicznych, czasami zwanych tłumaczeniami biznesowymi. Sam termin „tłumaczenia biznesowe” jest akurat niefortunnym przykładem kalki językowej z języka angielskiego: Business English =angielski biznesowy. Ze względu na popularność użycia, termin jednak zadomowił się na dobre wśród polskich użytkowników angielskiego.

Niewątpliwą przewagą tłumaczy języka specjalistycznego (ESP) jest ich podwójne wykształcenie (filologia angielska lub English native speaker, plus wykształcenie branżowe) lub bogate doświadczenie zawodowe z tłumaczonej dziedziny. Taki tłumacz angielskiego może uporać się z każdym terminem, zawiłością danej branży, a w przypadku nowych wyrażeń, zawsze potrafi wyjaśnić je opisowo bazując na zrozumieniu kontekstu, czego raczej nie potrafi tłumacz angielskiego ogólnego. Jeśli już znasz dobrze angielski, to jak teraz zabrać się za skomplikowane zagadnienia ekonomiczne? Rozwiązanie sprowadza się do wyboru pomiędzy dwoma opcjami.

Po pierwsze możemy zacząć indywidualnie zgłębiać nową branżę w oparciu o studia zorganizowane lub osobiste doświadczenie (rzut na głęboką wodę), albo skorzystać z usług biura tłumaczeń, specjalizującego się w danej dziedzinie.

Jeśli nadal się zastanawiasz, czy skorzystać z usług tłumacza, czy zabrać się za tekst specjalistyczny samemu, podam Ci dobitny przykład – pytanie retoryczne:

Czy za granicą chciałbyś być leczony na podstawie osobiście tłumaczonej polskiej dokumentacji medycznej (historia choroby i leczenia szpitalnego), czy może na podstawie polskich dokumentów tłumaczonych na angielski przez tłumacza z doświadczeniem medycznym?

Correction symbols – symbole błędów w pracach studentów angielskiego

Correction symbols – symbole błędów w pracach studentów angielskiego

Przy sprawdzaniu prac swoich studentów zawsze znajdziemy jakieś błędy. Przy mnogości błędów, jakie popełniają studenci, nauczyciele musieli wypracować sobie system oznaczeń tych błędów tak, by po oddaniu pracy, student wiedział jakiego rodzaju błąd popełnił i gdzie ma coś poprawić. W poniższej tabelce znajdziecie niepełne zestawienie symboli i ich znaczeń, które są na codzień używane przez nauczycieli akademickich:

 

St Style
WT Wrong Tense
WW Wrong Word
TrS Transition Signal
A Article
WP Wrong Pronoun
WF Wrong Form
Awk Awkward
P Punctuation
SVA Subject-Verb-Agreement
C Capitalization
SM Subject Missing
Rep Repetition
Agr Agreement
WO Wrong Order
Frag Fragment
SS Sentence Structure
CONJ Conjunction
NFS Needs Further Support
NMP Needs More Proof
PAR Parallelism

 

Narzędzia tłumacza

Narzędzia tłumacza

Nie od dziś wiadomo, że ilu jest tłumaczy tyle może być wersji przekładu. Dlatego też zawód tłumacza jest zawodem wolnym, jest bardziej sztuką niż rzemiosłem (mimo, że tłumacz winien posiadać swój „warsztat”).

I tak, jak rzemieślnik posiada w swoim warsztacie odpowiednie narzędzia, tak i tłumacz powinien wyposażyć się w odpowiednie pomoce. Na serio! Tłumaczenie jest wprawdzie procesem myślowym, ale nie po to człowiek wynalazł, np. kalkulator, aby dalej zliczać słupki w pamięci.

Jakie więc narzędzia może tłumaczowi zaoferować współczesność?

Jest ich parę i na szczęście część z nich jest darmowa. Continue reading “Narzędzia tłumacza” »

Linguistic Atelier