Browsed by
Tag: sport

FOX – konkurs z języka angielskiego

FOX – konkurs z języka angielskiego

Logo konkursu języka angielskiego "FOX"
Źródło obrazka: http://www.fox.wombb.edu.pl/

Konkurs z języka angielskiego FOX już czwartego marca. Zostało niewiele czasu na naukę, a pytania konkursowe są naprawdę trudne. Jednocześnie jest to jeden z ciekawszych konkursów. Tutaj zajęcie miejsca naprawdę coś znaczy. Dodatkowo organizatorzy co roku wyznaczają lekturę, do której potem odnosi się kilka pytań, oraz temat do opracowania słownictwa do tzw. „trzech pytań gratis”.

Lektury obowiązkowe

Lekturami w roku 2014 są:

  • Kittens – „The Wishing Fish” (klasa III-IV szkoły podstawowej)
  • Bunnies – „Tom Sawyer” (klasa V-VI szkoły podstawowej)
  • Ducks – „The Last of the Mohicans” (klasa I-II gimnazjum)
  • Lions – „Great Expectations” (klasa III gimnazjum i klasa I szkół ponadgimnazjalnych)
  • Eagles – „The Picture of Dorian Gray” (klasa II-III szkół ponadgimnazjalnych)

Książki można kupić w wydawnictwie MM Publications Polska sp. z o.o. (http://www.mmpublications.pl/) .

Słownictwo do tzw. „trzech pytań gratis”

Nauczenie się słówek i zwrotów w zakresie podanego tematu ma gwarantować, że uczestnik będzie w stanie odpowiedzieć na trzy pytania z tego obszaru. W zeszłym roku były to idiomy. Teraz jest to słownictwo dotyczące poszczególnych przedmiotów szkolnych:

  • Kittens – school subject: Art Education
  • Bunnies – school subject: Physical Education
  • Ducks – school subject: Mathematics
  • Lions – school subject: Geography
  • Eagles – school subject: Chemistry

Dzisiaj przedstawiam słownictwo z zakresu Physical Education.

Sports

football – piłka nożna

soccer – piłka nożna Continue reading “FOX – konkurs z języka angielskiego” »

The most popular sports in my class

The most popular sports in my class

Sports in my class

(My English homework)

Football is the favourite sport of seven students. It is the most popular sport in the class. Swimming is the second most popular sport. Six students like it. Table tennis is on the third position with four students being interested in this sport. Three people are keen on volleyball which takes the fourth place. Basketball is ranked fifth. Two students like it. My favourite sport is karate. I do karate twice a week.

Wykres do wypracowania z języka angielskiego o sporcie. English essay.

Linguistic Atelier