Browsed by
Tag: korekta prac

Zasady pisania raportów po angielsku

Zasady pisania raportów po angielsku

Raporty wojskowe – specyfika pism w wojsku

Zapewne już wiecie, że raporty wojskowe są bardzo zwięzłym środkiem wyrazu. O tym pisałem już kilkukrotnie zamieszczając pliki ze ściągami, przykładami i poradami, zarówno na tym blogu, jak i tym, w całości poświęconym żargonowi wojskowemu i takimż to egzaminom z języka angielskiego: http://www.stanag6001.com.

Ponieważ w wojsku nie ma czasu i miejsca na uprzejmości, liczy się jedynie treść i to treść przekazana błyskawicznie, zrozumiale, przy minimum zastosowanych środków wyrazu, zwięzłe pisanie jest w cenie i jest pożądaną umiejętnością. I wierzcie mi, nie zawsze jest to takie łatwe. Bardzo prosto można to sprawdzić, Continue reading “Zasady pisania raportów po angielsku” »

Correction symbols – symbole błędów w pracach studentów angielskiego

Correction symbols – symbole błędów w pracach studentów angielskiego

Przy sprawdzaniu prac swoich studentów zawsze znajdziemy jakieś błędy. Przy mnogości błędów, jakie popełniają studenci, nauczyciele musieli wypracować sobie system oznaczeń tych błędów tak, by po oddaniu pracy, student wiedział jakiego rodzaju błąd popełnił i gdzie ma coś poprawić. W poniższej tabelce znajdziecie niepełne zestawienie symboli i ich znaczeń, które są na codzień używane przez nauczycieli akademickich:

 

St Style
WT Wrong Tense
WW Wrong Word
TrS Transition Signal
A Article
WP Wrong Pronoun
WF Wrong Form
Awk Awkward
P Punctuation
SVA Subject-Verb-Agreement
C Capitalization
SM Subject Missing
Rep Repetition
Agr Agreement
WO Wrong Order
Frag Fragment
SS Sentence Structure
CONJ Conjunction
NFS Needs Further Support
NMP Needs More Proof
PAR Parallelism

 

Linguistic Atelier