Browsed by
Tag: kolokacje

Typowe kolokacje z angielskimi przyimkami

Typowe kolokacje z angielskimi przyimkami

English collocations: comply with, rely on, aim at, consist of - interactive exercisesPoniżej prezentuję Państwu często używane wyrażenia przyimkowe. Stwarzają one problem nie tylko studentom angielskiego, lecz czasami również samym rodzimym użytkownikom tego języka. Pod listą wyrażeń wraz z polskim tłumaczeniem, znajdą Państwo linki do ćwiczeń interaktywnych typu drag-and-drop (przesuń i upuść) i fill-in the gaps (uzupełnij luki), w których mogą Państwo sprawdzić opanowanie materiału. Oba ćwiczenia można ściągnąć w wersji pdf z menadżera pobrań poniżej.

Prepositions & collocations

(Przyimki angielskie i kolokacje z czasownikami)

 • depend on – zależeć od
 • comply with – spełniać, stosowaćsię do
 • rely on – polegać na, opierać się na
 • a basis for – podstawa do
 • based on – oparty na, w oparciu o
 • take precedence over – mieć pierwszeństwo przed, być ważniejszym od
 • concerned with – przejęty (czymś)
 • get on with – być w dobrych stosunkach z
 • keen on – zapalony do (czegoś)
 • aim at – dążyć do
 • consist of – składać się z
 • consist in – polegać na (robieniu czegoś)
 • aware of – świadomy (czegoś)
 • come up with (an idea, a solution) – wpaść na (pomysł), wymyślić (rozwiązanie)

Prepositions – exercise

(Przyimki angielskie – ćwiczenie)

Complete the sentences with the right prepositions
1. Our strategy consists ____ three chapters.
2. Our strategy consists ____expanding our business into overseas markets.
3. The new directive is aimed ____ supporting the development of modern technologies.
4. As a company, we are keen ____ new innovative products.
5. He never gets on well ____ his colleagues.
6. We are really concerned ____ this issue, but it’s not our priority.
7. The delivery of our strategy takes precedence ____ the restructuring process.
8. The report is based ____ interviews with employees and press articles.
9. This agreement is a good basis ____ starting our long-term collaboration.
10. In my business, I rely ____ my employees experience.
11. Although we have introduced some changes, we still can’t comply ____ the new law.
12. I don’t know if I will sign this agreement. This will depend ____ the bank’s decision.
13. They weren’t aware ____ the risk that’s why they went bankrupt.
14. How did you come up ____ this brilliant idea?

Tutaj znajdziesz 2 ćwiczenia interaktywne na kolokacje przyimków i czasowników: drag-and-drop (łatwiejsze) i fill-in the gaps (trudniejsze). Oba ćwiczenia wraz z odpowiedziami możesz pobrać poniżej w wersji pdf.

Prepositions-gap-exercise-1
Prepositions-gap-exercise-1
prepositions-gap-exercise-1.pdf
60.5 KiB
224 Downloads
Szczegóły
Prepositions-matching-exercise-1
Prepositions-matching-exercise-1
prepositions-matching-exercise-1.pdf
143.3 KiB
118 Downloads
Szczegóły
Everything At Once – vocabulary exercise

Everything At Once – vocabulary exercise

Everything At Oncevocabulary exercise

English vocabulary exercise - play with lettersDzisiaj proponuję Państwu proste ćwiczenie na angielskie słownictwo. Piosenka Lenki „Everything At Once” jest wprost stworzona do tego, by na jej podstawie poćwiczyć angielskie porównania, kolokacje angielskie i ogólnie mówiąc, powiększyć zasób swojego słownictwa.

Poprzedni wpis na blogu zawierał oryginalny tekst Lenki, a dzisiaj proponuję trochę się nim pobawić. W swoim utworze Lenka używa wielu porównań, np. „As sly as a fox,” czyli „Przebiegły jak lis.” Nie będę wnikał w to, skąd wzięła się taka angielska kolokacja, tym bardziej, że z powodzeniem może ona funkcjonować również w języku polskim. Być może jest to kalka językowa, być może nasz język wykształcił równolegle takie samo porównanie co język angielski.

Bazą dla naszego dzisiejszego ćwiczenia jest pierwsza część porównania, czyli „przebiegły jak…” I teraz pojawia się pytanie: Czy „fox” to jedyny wyraz jaki może pojawić się tutaj w języku angielskim? Naturalnym odruchem każdego człowieka będzie tu wstawianie wyrazów, które funkcjonują jako część porównania w jego rodzimym języku. Niestety, nie zawsze taka kalka językowa ma sens w docelowym języku. Czasami, w innym języku funkcjonuje porównanie z innym zwierzęciem w roli głównej, bo… nasze zwierzę po prostu nie występuje w innym kraju. Powodów może być wiele. Wszystkie one składają się na tzw. „różnice kulturowe.”

Everything… one by one

A teraz po kolei, sprawdźmy co może funkcjonować w angielskich porównaniach, użytych przez Lenkę. Do tego podaję propozycje odpowiadających im porównań w języku polskim. Continue reading “Everything At Once – vocabulary exercise” »

Linguistic Atelier