Browsed by
Tag: gramatyka angielska

Czasownik z „–ing” – egzamin gimnazjalny

Czasownik z „–ing” – egzamin gimnazjalny

Kiedy dodawać końcówkę –ing

 • Przede wszystkim końcówkę –ing należy dodawać do czasowników, które występują po przyimkach. Jest to absolutna zasada, bez wyjątków. Na przykład:

He is good at singing. – On jest dobry w śpiewaniu.

 • Końcówkę –ing dodajemy do czasowników, które występują po: like, love, prefer, enjoy, don’t mind, dislike, hate, can’t stand. Na przykład:

I hate swimming. – Nienawidzę pływania.

Ale uwaga: w konstrukcjach z would, takich jak I would like / I’d like, czasownik występuje w bezokoliczniku z „to”. Na przykład:

I’d love to go outside. – Chciałbym wyjść na zewnątrz.

Przymiotniki i czasowniki z przyimkami

Do egzaminu warto powtórzyć z jakimi przyimkami łączą się poszczególne przymiotniki i czasowniki. Poniżej kilka przykładów – absolutne minimum.

good at – dobry w/z

interested in – zainteresowany

keen on – zainteresowany

fond of – lubiący (be fond of – bardzo lubić)

afraid of – przestraszony (be afraid of – bać się)

worried about – zmartwiony

look forward to – czekać z niecieprliwością na

wait for – czekać na

concentrate on – skoncentrować się na

Zadanie na dziś

Uzupełnij poniższe zdania czasownikiem w odpowiedniej formie oraz przyimkiem tam, gdzie to konieczne.

 1. My best friend is interested __________ (write) stories. He wants to be an author of children’s books.
 2. Anna hates __________ (swim) in a swimming pool but she doesn’t mind __________ (dive) in the sea.
 3. I really enjoy __________ (ride) a bike. It’s great fun!
 4. Johnny is quite good __________ (sing). He’s a member of a band.
 5. Ally is worried __________ (fail) her maths test.
 6. I’m looking forward __________ (see) you.
 7. Matt is keen __________ (roller-skate) but he isn’t fond __________ (play) football at all.
 8. I can’t stand __________ (listen) to this music! Please, turn it off!

Odpowiedzi i prezentacja materiału w programie Power Point poniżej.

 

Wszystko zależy od przyimka

Wszystko zależy od przyimka

English collocations: comply with, rely on, aim at, consist of - interactive exercises

Jaki przyimek dodać do czasownika lub przymiotnika, żeby osiągnąć zamierzony efekt? Nie Ty jeden tego nie wiesz. Za to wiesz na pewno, że przyimek jest strasznie ważny i wiele od niego zależy. Poniżej znajdziesz często używane wyrażenia zawierające przyimki. Zapamiętanie tych kilku czasowników i przymiotników w towarzystwie odpowiedniego przyimka znacznie ułatwi mówienie i pisanie, szczególnie podczas egzaminów.

Pod listą wyrażeń wraz z polskim tłumaczeniem, znajdziesz linki do ćwiczeń interaktywnych typu drag-and-drop i fill-in the gaps. Przeczytaj listę wyrażeń i sprawdź się w ćwiczeniach. Oba ćwiczenia można ściągnąć w wersji pdf z menadżera pobrań poniżej.

Prepositions & collocations

(Przyimki angielskie i kolokacje z czasownikami)

 • depend on – zależeć od
 • comply with – spełniać, stosowaćsię do
 • rely on – polegać na, opierać się na
 • a basis for – podstawa do
 • based on – oparty na, w oparciu o
 • take precedence over – mieć pierwszeństwo przed, być ważniejszym od
 • concerned with – przejęty (czymś)
 • get on with – być w dobrych stosunkach z
 • keen on – zapalony do (czegoś)
 • aim at – dążyć do
 • consist of – składać się z
 • consist in – polegać na (robieniu czegoś)
 • aware of – świadomy (czegoś)
 • come up with (an idea, a solution) – wpaść na (pomysł), wymyślić (rozwiązanie)

Prepositions – exercise

(Przyimki angielskie – ćwiczenie)

Complete the sentences with the right prepositions
1. Our strategy consists ____ three chapters.
2. Our strategy consists ____expanding our business into overseas markets.
3. The new directive is aimed ____ supporting the development of modern technologies.
4. As a company, we are keen ____ new innovative products.
5. He never gets on well ____ his colleagues.
6. We are really concerned ____ this issue, but it’s not our priority.
7. The delivery of our strategy takes precedence ____ the restructuring process.
8. The report is based ____ interviews with employees and press articles.
9. This agreement is a good basis ____ starting our long-term collaboration.
10. In my business, I rely ____ my employees experience.
11. Although we have introduced some changes, we still can’t comply ____ the new law.
12. I don’t know if I will sign this agreement. This will depend ____ the bank’s decision.
13. They weren’t aware ____ the risk that’s why they went bankrupt.
14. How did you come up ____ this brilliant idea?

Tutaj znajdziesz 2 ćwiczenia interaktywne na kolokacje przyimków i czasowników: drag-and-drop (łatwiejsze) i fill-in the gaps (trudniejsze). Oba ćwiczenia wraz z odpowiedziami możesz pobrać poniżej w wersji pdf.

Prepositions-gap-exercise-1
Prepositions-gap-exercise-1
prepositions-gap-exercise-1.pdf
60.5 KiB
301 Downloads
Szczegóły
Prepositions-matching-exercise-1
Prepositions-matching-exercise-1
prepositions-matching-exercise-1.pdf
143.3 KiB
166 Downloads
Szczegóły
Angielskie przymiotniki i przysłówki

Angielskie przymiotniki i przysłówki

I love quizzes!Przy okazji zagłębiania się w możliwości aplikacji edukacyjnych, tym razem sięgnęliśmy po program HotPotatoes. Za pomocą tego oprogramowania można stworzyć proste i ciekawe ćwiczenia interaktywne. Jako pierwsze ćwiczenie tego typu, stworzyliśmy ćwiczenie na angielskie przymiotniki  i przysłówki. Ponieważ zastosowanie przymiotnika lub przysłówka może być problematyczne, to poniższe wskazówki powinny Wam pomóc we właściwym zastosowaniu obu części mowy w zdaniu.

Adjectives i adverbs – funkcje w zdaniu

Przymiotniki (adjectives) zazwyczaj opisują rzeczowniki lub zaimki osobowe, np.

He is a good boy.

W połączeniu z czasownikami odwołującymi się do naszych zmysłów, przymiotniki mogą pełnić funkcję przysłówka i wtedy opisują czasownik, np. Continue reading “Angielskie przymiotniki i przysłówki” »

English conditionals

English conditionals

English conditional sentences

(Angielskie okresy warunkowe)

Dzisiaj chciałam się z Wami podzielić pomysłem na lekcję o angielskich okresach warunkowych. Nie da się od nich uciec, bo w pewnym momencie będziemy musieli wyrazić swoje przypuszczenia, warunki lub propozycje i wtedy te konstrukcje są niezastąpione, a często jedyne, jakie w danym kontekście, są w stanie oddać znaczenie naszych poglądów. Poniższa prezentacja jest kompletną 60-minutową lekcją, jaką można przeprowadzić online, np. przez Skype.

Zanim przystąpiłam do lekcji, wysłałam uczniom link do artykułu przewodniego (HSBC files reveal mystery of Richard Caring and the £2m cash withdrawal) i do filmiku ze słynną piosenką ze „Skrzypka na dachu” (Fidler on the roof with subtitles). Oba materiały są idealne do wprowadzenia w zawiłości zdań warunkowych i rozważań o pieniądzach.

W ramach lekcji wykorzystałem tę prezentację, zaczynając od przypomnienia zasad tworzenia zdań warunkowych. W prezentacji znajdziecie więc wykaz wyrażeń zastępujących „if”, slajdy ze śmiesznym ćwiczeniem zaczerpniętym z książki „Lessons with laughter” i moje własne, opracowane do artykułu o Richardzie Caring. Ponieważ artykuł traktuje o pieniądzach (i to dużych pieniądzach!) jest on świetnym tematem do gdybania o tym, co by się zrobiło, gdyby się miało taką gotówkę. Wyobraźnia uczniów jest wtedy mocno rozruszana, mimo, że jest to końcówka lekcji.

Bushisms – czy George W. Bush zna angielski?

Bushisms – czy George W. Bush zna angielski?

Bushisms – błędy w publicznych wystąpieniach

George W. Bush
George W. Bush

Prezydent George W. Bush słynął ze swoich licznych pomyłek. Mylił fakty, osoby i miejsca, ale przede wszystkim popełniał liczne błędy językowe. Fragmenty jego przemówień i krótszych publicznych wypowiedzi to prawdziwa kopalnia zabawnych lapsusów: gramatycznych, semantycznych i stylistycznych.

George W. Bush mylił się tak często, że od jego nazwiska (oraz nazwiska jego ojca rzecz jasna) ukuty został termin bushism, który używany jest powszechnie na określenie dziwnych sformułowań, neologizmów, pomyłek, błędów w wymowie pojawiających się w publicznych wystąpieniach.

Poniżej przedstawiam kilka przykładów, które krążą w sieci wraz z omówieniem, na czym polega błąd.

 Przykłady bushismów

1. „Rarely is the question asked: Is our children learning?” George W. Bush

Children to liczba mnoga, a zatem are powinno być użyte zamiast is.

2. „Laura and I really don’t realize how bright our children is sometimes until we get an objective analysis.” CNBC, April 15, 2000

Taka sama sytuacja jak wyżej.

3. „As yesterday’s positive report card shows, childrens do learn when standards are high and results are measured.” –on the No Child Left Behind Act, Washington, D.C., Sept. 26, 2007

Nasuwa się pytanie, czy Bush wiedział, że rzeczownik może mieć formę liczby mnogiej nawet bez końcówki –s. Continue reading “Bushisms – czy George W. Bush zna angielski?” »

Powtórka przed egzaminem – czas przeszły (simple past) cz. 4

Powtórka przed egzaminem – czas przeszły (simple past) cz. 4

English past tenses - Simple PastCzas przeszły czasowników nieregularnych (irregular verbs)

Czas przeszły czasowników nieregularnych sprawia wszystkim wiele kłopotów, a to dlatego, że aby móc go poprawnie stosować trzeba się nauczyć na pamięć pokaźnej listy czasowników wraz z ich jedynymi w swoim rodzaju formami przeszłymi.

Najczęściej lista taka występuje w postaci tabelki o trzech kolumnach: infinitive (bezokolicznik, forma podstawowa), past simple (czas przeszły), past participle (imiesłów bierny, imiesłów przeszły). Ostatnia forma przydaje się do budowania zdań w czasie present perfect, ale warto uczyć się wszystkich trzech form razem. Rozbudowana lista czasowników nieregularnych znajduje się Continue reading “Powtórka przed egzaminem – czas przeszły (simple past) cz. 4” »

Powtórka przed egzaminem – czas przeszły (simple past) cz. 3

Powtórka przed egzaminem – czas przeszły (simple past) cz. 3

English past tenses - Simple Past

Czas przeszły (simple past) czasowników regularnych

Czasowniki regularne przybierają w czasie przeszłym końcówkę –ed:

 • work → worked
 • walk → walked
 • want → wanted
 • start → started
 • brush → brushed
 • clean → cleaned

 

Zdania oznajmujące w czasie przeszłym (simple past) z czasownikami regularnymi:

 • Last year I worked in Norway.
 • They  started learning English two years ago.
 • Yesterday Jane walked for three hours.

 

Pytania w czasie przeszłym (simple past) z czasownikami regularnymi:

Continue reading “Powtórka przed egzaminem – czas przeszły (simple past) cz. 3” »

Powtórka przed egzaminem – czas przeszły (simple past) cz. 2

Powtórka przed egzaminem – czas przeszły (simple past) cz. 2

English past tenses - Simple Past

Czas przeszły (simple past) czasownika can

Czasownik can przyjmuje w czasie przeszłym formę could.

 • I could swim when I was a child.
 • Mary could come to your party.
 • John and Jane could read at the age of four.

Czasownik can – pytania w czasie przeszłym (simple past)

Pytania tworzymy przez inwersję. Continue reading “Powtórka przed egzaminem – czas przeszły (simple past) cz. 2” »

Linguistic Atelier