Browsed by
Tag: financial English

Companies and Partnerships in Poland

Companies and Partnerships in Poland

Civil Law Partnership

Szczególnym przypadkiem jest:

 • civil law partnership (spółka cywilna) – regulated under the Civil Code (Kodeks cywilny)

Uwaga: określenie civil partnership jest rozumiane jako rejestrowany związek partnerski dwóch osób i osobom angielskojęzycznym nie kojarzy się z podmiotem gospodarczym.

Companies and Partnerships regulated under the Code of Commercial Companies and Partnerships (Kodeks spółek handlowych)

Polskie spółki w kodeksie spółek handlowych i ich odpowiedniki w języku angielskimTworzenie, funkcjonowanie i rozwiązywanie spółek osobowych i kapitałowych w Polsce regulowane jest przez Kodeks spółek handlowych.

Partnerships (spółki osobowe)

 • registered partnership / general partnership (spółka jawna)
 • professional partnership / limited liability partnership (spółka partnerska)
 • limited partnership (spółka komandytowa)
 • limited joint-stock partnership / master limited partnership (spółka komandytowo-akcyjna)

Companies (spółki kapitałowe), in American English: corporations

Continue reading “Companies and Partnerships in Poland” »

ACCA – Association of Chartered Certified Accountants

ACCA – Association of Chartered Certified Accountants

(Materiały przygotowujące do egzaminu ICFE)

ACCA  na świecie

Każdy, kto pracuje w finansach i rachunkowości lub planuje karierę w tej branży doskonale zna organizację i kwalifikacje ACCA. Stowarzyszenie to zrzesza specjalistów wysokiej klasy i oferuje egzaminy potwierdzające wiedzę i umiejętności w dziedzinie finansów, rachunkowości i audytu.

Obecnie ta brytyjska organizacja liczy 170 000 członków na całym świecie. Egzaminy można zdawać w różnych krajach – są one wszędzie takie same. Dzięki temu posiadane kwalifikacje są uznawane przez pracodawców z różnych stron świata.

ACCA w Polsce

W Polsce ACCA ma również swój oddział, który współpracuje m.in. z Ministerstwem Finansów, Giełdą Papierów Wartościowych, Polskim Instytutem Dyrektorów oraz Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan. ACCA posiadaponad 1300 członków w Polsce.

Egzaminy ACCA

Egzaminy ACCA podzielone zostały na dwie grupy (dwa poziomy): Fundamentals i Professional. Poziom Fundamentals dotyczy wszystkich kluczowych technicznych aspektów pracy finansistów. Dzieli się on dodatkowo na dwie kategorie: Knowledge, obejmującą egzaminy od F1 do F3 i koncentrującą się na zagadnieniach teoretycznych, oraz Skills, obejmującą egzaminy od F4 do F9 i skupiającą się na praktycznych technikach i umiejętnościach. Continue reading “ACCA – Association of Chartered Certified Accountants” »

ICFE – International Certificate in Financial English

ICFE – International Certificate in Financial English

Egzamin ICFE

ICFE (International Certificate in Financial English) jest egzaminem organizowanym przez Cambridge ESOL i skierowanym do finansistów i księgowych. Podobnie, jak ILEC (International Legal English Certificate) sprawdza on znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1.

Testy oraz ćwiczenia przygotowujące do tego egzaminu są przydatne na zajęciach oraz w procesie samodzielnej nauki w przypadku prawników, ekonomistów i wszystkich osób, które pracują w środowisku anglojęzycznym (również w Polsce) i uczestniczą w rozwiązywaniu problemów interdyscyplinarnych, dotyczących szeroko pojętej działalności gospodarczej.

Poniżej przestawiam kilka pojęć, na które natknęłam się w części egzaminu sprawdzającej rozumienie ze słuchu (Listening). Jest to część 4 testu z maja 2007 r. Test dostępny jest pod następującym adresem: http://www.cambridgeesol.org/exam-preparation/index.html#icfe

ICFE

ICFE (International Certificate in Financial English) is an exam organized by Cambridge ESOL and addressed to financiers and accountants. Like ILEC (International Legal English Certificate), it tests English skills at B2/C1 level.

Tests and exercises preparing to this exam are useful at classes and during the process of self-education in the case of lawyers, economists and all other people who work in an English speaking environment (also in Poland) and are involved in solving cross-disciplinary problems concerning business activity in a broad sense.

Below, I present a few expressions I came across in the Listening part of the exam. This is Part 4 of May 2007 test and it is available at the following address: http://www.cambridgeesol.org/exam-preparation/index.html#icfe

 

Business English definitions:

 1. Organic growth – the process of business expansion through the use of its own resources and assets, for example due to increasing overall customer base, increased output per customer or representative, new sales, or any combination of the above. Mergers and acquisitions are examples of inorganic growth.
 2. Vertical integration – the process of business expansion into areas that are at different points on the same production path, for example a manufacturer owns its supplier and distributor. Backward and forward integration are types of vertical integration.
 3. Venture – a business enterprise involving some risk in expectation of gain; an undertaking that is dangerous, daring, or of uncertain outcome.
 4. Middle-of-the-road (business) – not extreme, conventional, average.
 5. Brand equity – the value of having a well-known brand name, which translates into higher sales and profit margins.
 6. Bottom line – the last figure on a financial profit-and-loss statement – company’s profit or loss; the final outcome, conclusion.

 

English – Polish translation:

organic growthwzrost organiczny

inorganic growthwzrost nieorganiczny

vertical integrationintegracja pionowa

backward integrationintegracja wsteczna (integracja wstecz)

forward integrationintegracja postępująca (integracja w przód)

ventureryzykowne przedsięwzięcie

middle-of-the-roaddla przeciętnego klienta, konwencjonalny, przeciętny

brand equitywartość marki

bottom linewynik (strata lub zysk) z działalności firmy; podsumowanie, ostateczny wynik

 

Sources: http://en.wikipedia.org, http://www.investopedia.com, http://www.eurofinance.com.pl/index.php?docid=4610, http://www.thefreedictionary.com/venture

Materiał do pobrania w formacie doc i pdf znajduje się również w zakładce materiały do nauki angielskiego na mojej stronie firmowej.

Linguistic Atelier