Browsed by
Tag: English

English conditionals

English conditionals

English conditional sentences

(Angielskie okresy warunkowe)

Dzisiaj chciałam się z Wami podzielić pomysłem na lekcję o angielskich okresach warunkowych. Nie da się od nich uciec, bo w pewnym momencie będziemy musieli wyrazić swoje przypuszczenia, warunki lub propozycje i wtedy te konstrukcje są niezastąpione, a często jedyne, jakie w danym kontekście, są w stanie oddać znaczenie naszych poglądów. Poniższa prezentacja jest kompletną 60-minutową lekcją, jaką można przeprowadzić online, np. przez Skype.

Zanim przystąpiłam do lekcji, wysłałam uczniom link do artykułu przewodniego (HSBC files reveal mystery of Richard Caring and the £2m cash withdrawal) i do filmiku ze słynną piosenką ze „Skrzypka na dachu” (Fidler on the roof with subtitles). Oba materiały są idealne do wprowadzenia w zawiłości zdań warunkowych i rozważań o pieniądzach.

W ramach lekcji wykorzystałem tę prezentację, zaczynając od przypomnienia zasad tworzenia zdań warunkowych. W prezentacji znajdziecie więc wykaz wyrażeń zastępujących „if”, slajdy ze śmiesznym ćwiczeniem zaczerpniętym z książki „Lessons with laughter” i moje własne, opracowane do artykułu o Richardzie Caring. Ponieważ artykuł traktuje o pieniądzach (i to dużych pieniądzach!) jest on świetnym tematem do gdybania o tym, co by się zrobiło, gdyby się miało taką gotówkę. Wyobraźnia uczniów jest wtedy mocno rozruszana, mimo, że jest to końcówka lekcji.

FOX – informacje o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych

FOX – informacje o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych

Logo konkursu języka angielskiego "FOX"
Źródło obrazka: http://www.fox.wombb.edu.pl/

Stany Zjednoczone

People / Ludzie

 • George Washington – pierwszy prezydent USA
 • Abraham Lincoln – szesnasty prezydent USA, który sprawował urząd podczas wojny secesyjnej
 • Martin Luther King – pastor i działacz na rzecz zniesienia dyskryminacji rasowej, laureat nagrody Nobla, jego słynny cytat: I have  a dream
 • Walt Disney – człowiek, który stworzył Myszkę Mickey i Kaczora Donalda
 • Steve Jobs – stworzył następujące urządzenia, bez których trudno się obecnie obejść: Macintosh, iMac, iPod, iPhone, iPad, założyciel firmy Apple

Continue reading “FOX – informacje o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych” »

FOX – słownictwo: Art Education

FOX – słownictwo: Art Education

Logo konkursu języka angielskiego "FOX"
Źródło obrazka: http://www.fox.wombb.edu.pl/

Dzisiaj druga część materiałów przygotowujących do Foxa. Poniżej znajduje się słownictwo z zakresu Art Education, które ma ułatwić odpowiedź na tzw. „trzy pytania gratis”.

Inne materiały do Foxa na tej stronie:

Physical Education (słownictwo dla Bunnies, czyli klas V-VI szkoły podstawowej):

http://www.linguisticatelier.com/wordpress/fox-konkurs-jezyka-angielskiego/

Informacje o USA:

http://www.linguisticatelier.com/wordpress/konkurs-fox-gimnazjum/

Informacje o Wielkiej Brytanii:

http://www.linguisticatelier.com/wordpress/fox-konkurs-zadania-klasa5-klasa6-szkola-podstawowa/

Informacje o krajach anglojęzycznych:

http://www.linguisticatelier.com/wordpress/fox-konkurs-angielski/

 

Art Education

Słownictwo do tzw. „trzech pytań gratis” dla Kittens, czyli klas III-IV szkoły podstawowej

Works

picture – obraz

painting – obraz, płótno

drawing – rysunek

portrait – portret Continue reading “FOX – słownictwo: Art Education” »

FOX – konkurs z języka angielskiego

FOX – konkurs z języka angielskiego

Logo konkursu języka angielskiego "FOX"
Źródło obrazka: http://www.fox.wombb.edu.pl/

Konkurs z języka angielskiego FOX już czwartego marca. Zostało niewiele czasu na naukę, a pytania konkursowe są naprawdę trudne. Jednocześnie jest to jeden z ciekawszych konkursów. Tutaj zajęcie miejsca naprawdę coś znaczy. Dodatkowo organizatorzy co roku wyznaczają lekturę, do której potem odnosi się kilka pytań, oraz temat do opracowania słownictwa do tzw. „trzech pytań gratis”.

Lektury obowiązkowe

Lekturami w roku 2014 są:

 • Kittens – „The Wishing Fish” (klasa III-IV szkoły podstawowej)
 • Bunnies – „Tom Sawyer” (klasa V-VI szkoły podstawowej)
 • Ducks – „The Last of the Mohicans” (klasa I-II gimnazjum)
 • Lions – „Great Expectations” (klasa III gimnazjum i klasa I szkół ponadgimnazjalnych)
 • Eagles – „The Picture of Dorian Gray” (klasa II-III szkół ponadgimnazjalnych)

Książki można kupić w wydawnictwie MM Publications Polska sp. z o.o. (http://www.mmpublications.pl/) .

Słownictwo do tzw. „trzech pytań gratis”

Nauczenie się słówek i zwrotów w zakresie podanego tematu ma gwarantować, że uczestnik będzie w stanie odpowiedzieć na trzy pytania z tego obszaru. W zeszłym roku były to idiomy. Teraz jest to słownictwo dotyczące poszczególnych przedmiotów szkolnych:

 • Kittens – school subject: Art Education
 • Bunnies – school subject: Physical Education
 • Ducks – school subject: Mathematics
 • Lions – school subject: Geography
 • Eagles – school subject: Chemistry

Dzisiaj przedstawiam słownictwo z zakresu Physical Education.

Sports

football – piłka nożna

soccer – piłka nożna Continue reading “FOX – konkurs z języka angielskiego” »

Bushisms – czy George W. Bush zna angielski?

Bushisms – czy George W. Bush zna angielski?

Bushisms – błędy w publicznych wystąpieniach

George W. Bush
George W. Bush

Prezydent George W. Bush słynął ze swoich licznych pomyłek. Mylił fakty, osoby i miejsca, ale przede wszystkim popełniał liczne błędy językowe. Fragmenty jego przemówień i krótszych publicznych wypowiedzi to prawdziwa kopalnia zabawnych lapsusów: gramatycznych, semantycznych i stylistycznych.

George W. Bush mylił się tak często, że od jego nazwiska (oraz nazwiska jego ojca rzecz jasna) ukuty został termin bushism, który używany jest powszechnie na określenie dziwnych sformułowań, neologizmów, pomyłek, błędów w wymowie pojawiających się w publicznych wystąpieniach.

Poniżej przedstawiam kilka przykładów, które krążą w sieci wraz z omówieniem, na czym polega błąd.

 Przykłady bushismów

1. „Rarely is the question asked: Is our children learning?” George W. Bush

Children to liczba mnoga, a zatem are powinno być użyte zamiast is.

2. „Laura and I really don’t realize how bright our children is sometimes until we get an objective analysis.” CNBC, April 15, 2000

Taka sama sytuacja jak wyżej.

3. „As yesterday’s positive report card shows, childrens do learn when standards are high and results are measured.” –on the No Child Left Behind Act, Washington, D.C., Sept. 26, 2007

Nasuwa się pytanie, czy Bush wiedział, że rzeczownik może mieć formę liczby mnogiej nawet bez końcówki –s. Continue reading “Bushisms – czy George W. Bush zna angielski?” »

Powtórka przed egzaminem – czas przeszły (simple past) cz. 3

Powtórka przed egzaminem – czas przeszły (simple past) cz. 3

English past tenses - Simple Past

Czas przeszły (simple past) czasowników regularnych

Czasowniki regularne przybierają w czasie przeszłym końcówkę –ed:

 • work → worked
 • walk → walked
 • want → wanted
 • start → started
 • brush → brushed
 • clean → cleaned

 

Zdania oznajmujące w czasie przeszłym (simple past) z czasownikami regularnymi:

 • Last year I worked in Norway.
 • They  started learning English two years ago.
 • Yesterday Jane walked for three hours.

 

Pytania w czasie przeszłym (simple past) z czasownikami regularnymi:

Continue reading “Powtórka przed egzaminem – czas przeszły (simple past) cz. 3” »

Powtórka przed egzaminem – czas przeszły (simple past) cz. 2

Powtórka przed egzaminem – czas przeszły (simple past) cz. 2

English past tenses - Simple Past

Czas przeszły (simple past) czasownika can

Czasownik can przyjmuje w czasie przeszłym formę could.

 • I could swim when I was a child.
 • Mary could come to your party.
 • John and Jane could read at the age of four.

Czasownik can – pytania w czasie przeszłym (simple past)

Pytania tworzymy przez inwersję. Continue reading “Powtórka przed egzaminem – czas przeszły (simple past) cz. 2” »

Powtórka przed egzaminem – czas przeszły (simple past) cz.1

Powtórka przed egzaminem – czas przeszły (simple past) cz.1

English past tenses - Simple PastPoniższy wpis jest pierwszą I częścią serii dotyczącej czasu przeszłego. Kolejne krótkie teksty na ten temat będą omawiały tworzenie czasu przeszłego (simple past) czasownika be, can, czasowników regularnych i czasowników nieregularnych. Na koniec zaprezentowane zostanie porównanie czasów past simple oraz present perfect.

Czas przeszły (past simple) czasownika be

Zdania oznajmujące z czasownikiem be w past simple

W przypadku czasownika be sprawa jest dosyć Continue reading “Powtórka przed egzaminem – czas przeszły (simple past) cz.1” »

Linguistic Atelier