Browsed by
Tag: Egzamin gimnazjalny

Linking words – egzamin gimnazjalny

Linking words – egzamin gimnazjalny

Dzisiaj powtórzenie kilku podstawowych słów niezbędnych do logicznego przedstawiania swoich myśli. Linking words, czyli spójniki przydadzą się szczególnie na poziomie rozszerzonym egzaminu z angielskiego, a konkretnie do ostatniego zadania, jakim jest napisanie emailu.

Oto absolutne minimum, które musi znać każdy gimnazjalista.

Lista spójników (linking words)

and – i

I went to the shops and I bought some milk.

but – ale

Grammar isn’t interesting, but it’s necessary.

so – więc

I wanted to see a good film, so I went to the cinema.

because – ponieważ

I was busy yesterday because I had a lot of homework.

if – jeżeli

I’ll come to the party if I don’t have much work.

unless – jeśli nie

I’ll come to the party unless I have much work.

although – chociaż

I helped Jane with her maths homework although I didn’t have much time.

however – jednak, jednakże

Most people expected that Hilary Clinton would win the election. However, it was Donald Trump who became the 45th president.

despite / in spite of – pomimo (uwaga: po despite i in spite of występuje wyrażenie rzeczownikowe lub czasownik z końcówką –ing)

Despite many problems, we finally finished our school project.

In spite of winning the race, John wasn’t proud of himself.

Zadanie na dziś

Uzupełnij poniższe zdania odpowiednimi spójnikami (linking words).

 1. ________ I have much homework this weekend, I’ll go on a long trip.
 2. I don’t attend afterschool activities, ________ I have much free time in the afternoon.
 3. ________ you want to help, clean the living room and the kitchen.
 4. ________ my illness, I went to work.
 5. I went to school ________ I was ill.
 6. I’m interested in swimming. ________, I’m afraid of diving.
 7. I can’t visit you on Saturday ________ it’s my mum’s birthday.

Rozwiązania znajdują się w prezentacji, którą znajdziecie poniżej.

 

 

Czasownik z „–ing” – egzamin gimnazjalny

Czasownik z „–ing” – egzamin gimnazjalny

Kiedy dodawać końcówkę –ing

 • Przede wszystkim końcówkę –ing należy dodawać do czasowników, które występują po przyimkach. Jest to absolutna zasada, bez wyjątków. Na przykład:

He is good at singing. – On jest dobry w śpiewaniu.

 • Końcówkę –ing dodajemy do czasowników, które występują po: like, love, prefer, enjoy, don’t mind, dislike, hate, can’t stand. Na przykład:

I hate swimming. – Nienawidzę pływania.

Ale uwaga: w konstrukcjach z would, takich jak I would like / I’d like, czasownik występuje w bezokoliczniku z „to”. Na przykład:

I’d love to go outside. – Chciałbym wyjść na zewnątrz.

Przymiotniki i czasowniki z przyimkami

Do egzaminu warto powtórzyć z jakimi przyimkami łączą się poszczególne przymiotniki i czasowniki. Poniżej kilka przykładów – absolutne minimum.

good at – dobry w/z

interested in – zainteresowany

keen on – zainteresowany

fond of – lubiący (be fond of – bardzo lubić)

afraid of – przestraszony (be afraid of – bać się)

worried about – zmartwiony

look forward to – czekać z niecieprliwością na

wait for – czekać na

concentrate on – skoncentrować się na

Zadanie na dziś

Uzupełnij poniższe zdania czasownikiem w odpowiedniej formie oraz przyimkiem tam, gdzie to konieczne.

 1. My best friend is interested __________ (write) stories. He wants to be an author of children’s books.
 2. Anna hates __________ (swim) in a swimming pool but she doesn’t mind __________ (dive) in the sea.
 3. I really enjoy __________ (ride) a bike. It’s great fun!
 4. Johnny is quite good __________ (sing). He’s a member of a band.
 5. Ally is worried __________ (fail) her maths test.
 6. I’m looking forward __________ (see) you.
 7. Matt is keen __________ (roller-skate) but he isn’t fond __________ (play) football at all.
 8. I can’t stand __________ (listen) to this music! Please, turn it off!

Odpowiedzi i prezentacja materiału w programie Power Point poniżej.

 

Egzamin gimnazjalny – zdaj go na 100%!

Egzamin gimnazjalny – zdaj go na 100%!

Sama myśl o egzaminie gimnazjalnym powoduje co najmniej lekki stres i nie wiadomo, kto się denerwuje bardziej: dzieci czy rodzice. Od wyników testów zależy dalsza edukacja nastoletniego ucznia. Walka o miejsca w dobrych liceach jest niezwykle zacięta ­– renomowana szkoła średnia to pierwszy krok w kierunku wymarzonych studiów na najlepszych uczelniach w kraju i zagranicą.

W całej tej gorączce zapomina się o tym, że dobry wynik na egzaminie powinno dzieciom zapewnić samo chodzenie do szkoły i uczestniczenie w lekcjach. Kto jeszcze dodatkowo chodzi na zajęcia pozaszkolne, co w przypadku języków obcych jest normą, może spać spokojnie. Do zrobienia pozostaje tylko zapoznanie się z formułą egzaminu i przećwiczenie rozwiązywania zadań podobnych do tych, które mogą wystąpić na teście. Kto ma czas i chęci, może jeszcze powtórzyć gramatykę i 100% będzie mieć właściwie w kieszeni.

Chętnych zapraszam do zaglądania na ten blog. W najbliższym czasie będę zamieszczać wskazówki i ćwiczenia, których celem będzie osiągnięcie przez Was wymarzonego wyniku na egzaminie gimnazjalnym z angielskiego.

Ogólne informacje o egzaminie

W tym roku szkolnym egzamin gimnazjalny z języka obcego odbędzie się 21 kwietnia 2017 r. (piątek). Egzamin na poziomie podstawowym rozpocznie się o godz. 9:00, na poziomie rozszerzonym – o godz. 11:00. Każda z części egzaminu trwa 60 minut.

Poziom podstawowy zdają wszyscy, natomiast poziom rozszerzony – ci, którzy kontynuują naukę języka w gimnazjum, tzn. uczyli się go również w szkole podstawowej. Poziom rozszerzony mogą zdawać również osoby chętne, które nie uczyły się wybranego języka w szkole podstawowej.

Egzamin gimnazjalny z angielskiego – poziom podstawowy

Test składa się z czterech ćwiczeń sprawdzających rozumienie ze słuchu, pięciu zadań sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i dwóch zadań sprawdzających znajomość zagadnień gramatyczno-leksykalnych.

Wśród typów zadań dominują pytania jednokrotnego wyboru, dobieranie. W zadaniach gramatyczno-leksykalnych należy uzupełnić luki w tekście wykorzystując podane propozycje – nie trzeba zmieniać form wyrazów, ani wymyślać własnych rozwiązań.

Egzamin gimnazjalny z angielskiego – poziom rozszerzony

Test składa się z dwóch zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu, trzech zadań sprawdzających rozumienie tekstu pisanego, dwóch zadań sprawdzających znajomość zagadnień gramatyczno-leksykalnych oraz jednego zadania polegającego na napisaniu krótkiego tekstu.

Wśród typów zadań dominują pytania jednokrotnego wyboru, dobieranie, uzupełnianie tytułów akapitów i wstawianie zdań do tekstu przy wykorzystaniu podanych możliwych odpowiedzi.

Jedno zadanie gramatyczno-leksykalne polega na uzupełnianiu luk w tekście przy wykorzystaniu podanych wyrazów, trudność polega na tym, że należy wstawić te wyrazy w odpowiedniej formie. Drugie zadanie gramatyczno-leksykalne polega na tłumaczeniu fragmentów zdań z polskiego na angielski.

Ostatnie zadanie polega na napisaniu krótkiego emailu (50-100 słów) do kolegi.

Arkusze z poprzednich lat do pobrania

Jak się przygotować do egzaminu gimnazjalnego – praktyczne wskazówki

 • Pobierz arkusz egzaminacyjny z poprzedniego roku i sprawdź, jak wygląda egzamin. Spróbuj zrobić wszystkie zadania i sprawdź, co poszło Ci najsłabiej.
 • Na początku postaraj się poćwiczyć typy zadań, które uważasz za najtrudniejsze. Możesz skorzystać z książek dostępnych na rynku.
 • Uważnie czytaj polecenia do wszystkich zadań i postępuj dokładnie według wskazówek.
 • Powtórz gramatykę z zakresu gimnazjum. Do każdego powtarzanego zagadnienia zrób co najmniej jedno ćwiczenie.
 • Trzy razy w tygodniu powtórz słówka z jednego działu podręcznika szkolnego. Za każdym razem z innego.
 • Dwa razy w tygodniu przeczytaj krótki tekst i zrób do niego ćwiczenie – korzystaj z dostępnych źródeł (testy z poprzednich lat, podręcznik szkolny, dodatkowe książki przygotowujące do egzaminu).
 • Dwa razy w tygodniu posłuchaj nagrania i zrób do niego ćwiczenie – korzystaj z dostępnych źródeł (testy z poprzednich lat, podręcznik szkolny, dodatkowe książki przygotowujące do egzaminu).
 • Co najmniej raz w tygodniu napisz jakiś tekst – najlepiej email. Zadania i sytuacje możesz wymyślać sam. Poproś o korektę swoich tekstów nauczyciela lub inną osobę, która dobrze zna angielski.
 • Śledź naszą stronę – raz na tydzień będą się tutaj pojawiać ćwiczenia i informacje pomocne przy powtórce do egzaminu.
 • Zacznij swoje przygotowania już dzisiaj i regularnie rób wszystko, co znajduje się na tej liście.
 • Idź na egzamin zrelaksowany i spokojny. Jeśli sumiennie wykonywałeś wszystko, co znajduje się na tej liście, to zdasz egzamin śpiewająco!

Repetytoria przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

express_publishing_egzamin-gimnazjalny

Virginia Evans, Jenny Dooley, Express Publishing: Egzamin gimnazjalny. Repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony, wyd. Express Publishing

macmillan_repetytorium-z-testami

Marta Rosińska, Grzegorz Śpiewak, Egzamin gimnazjalny. Repetytorium z testami, wyd. Macmillan

longman_egzamin_gimnazjalny

Fricker Rod, Gaszewski Jerzy, Siuta Tomasz, Umińska Marta, Repetytorium gimnazjalne. Podręcznik do języka angielskiego. Poziom podstawowy i rozszerzony, wyd. Longman

Wystarczy zaopatrzyć się w jeden z powyższych podręczników i zrobić wszystkie ćwiczenia, które się w nim znajdują.

Egzamin gimnazjalny z angielskiego – przydatne linki

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

Be – simple past

Can – simple past 

Powtórka simple past 

Czasowniki nieregularne 

Przymiotniki i przysłówki 

Ucz się gramatyki na błędach George’a W. Busha 

Linguistic Atelier