Browsed by
Tag: czas przeszły

Powtórka przed egzaminem – czas przeszły (simple past) cz. 4

Powtórka przed egzaminem – czas przeszły (simple past) cz. 4

English past tenses - Simple PastCzas przeszły czasowników nieregularnych (irregular verbs)

Czas przeszły czasowników nieregularnych sprawia wszystkim wiele kłopotów, a to dlatego, że aby móc go poprawnie stosować trzeba się nauczyć na pamięć pokaźnej listy czasowników wraz z ich jedynymi w swoim rodzaju formami przeszłymi.

Najczęściej lista taka występuje w postaci tabelki o trzech kolumnach: infinitive (bezokolicznik, forma podstawowa), past simple (czas przeszły), past participle (imiesłów bierny, imiesłów przeszły). Ostatnia forma przydaje się do budowania zdań w czasie present perfect, ale warto uczyć się wszystkich trzech form razem. Rozbudowana lista czasowników nieregularnych znajduje się Continue reading “Powtórka przed egzaminem – czas przeszły (simple past) cz. 4” »

Powtórka przed egzaminem – czas przeszły (simple past) cz. 3

Powtórka przed egzaminem – czas przeszły (simple past) cz. 3

English past tenses - Simple Past

Czas przeszły (simple past) czasowników regularnych

Czasowniki regularne przybierają w czasie przeszłym końcówkę –ed:

 • work → worked
 • walk → walked
 • want → wanted
 • start → started
 • brush → brushed
 • clean → cleaned

 

Zdania oznajmujące w czasie przeszłym (simple past) z czasownikami regularnymi:

 • Last year I worked in Norway.
 • They  started learning English two years ago.
 • Yesterday Jane walked for three hours.

 

Pytania w czasie przeszłym (simple past) z czasownikami regularnymi:

Continue reading “Powtórka przed egzaminem – czas przeszły (simple past) cz. 3” »

Powtórka przed egzaminem – czas przeszły (simple past) cz. 2

Powtórka przed egzaminem – czas przeszły (simple past) cz. 2

English past tenses - Simple Past

Czas przeszły (simple past) czasownika can

Czasownik can przyjmuje w czasie przeszłym formę could.

 • I could swim when I was a child.
 • Mary could come to your party.
 • John and Jane could read at the age of four.

Czasownik can – pytania w czasie przeszłym (simple past)

Pytania tworzymy przez inwersję. Continue reading “Powtórka przed egzaminem – czas przeszły (simple past) cz. 2” »

Linguistic Atelier