Po co mi certyfikat z języka angielskiego

Po co mi certyfikat z języka angielskiego

Egzaminy z języka angielskiego są kosztowne, dlatego przed przystąpieniem do któregokolwiek z nich należy rozważyć, czy faktycznie jest to konieczne oraz ocenić swoje umiejętności. Doświadczenie pokazuje, że posiadanie certyfikatu może być istotnym atutem w wielu sytuacjach życiowych związanych z edukacją i pracą. Po angielsku można studiować praktycznie we wszystkich krajach Europy, a uczelnie zwykle wymagają potwierdzenia znajomości języka. Pracodawcy również chętniej zatrudnią osobę, która legitymuje się stosownym certyfikatem. Tym bardziej, że obecnie większość ludzi deklaruje znajomość angielskiego na poziomie „zaawansowanym” lub określa go jako „komunikatywny”. Co to dokładnie oznacza? Czy dana osoba komunikuje się równie dobrze w mowie jak i w piśmie? Jak się okazuje powyższe określenia są rozumiane różnie, a nie wszystko da się zweryfikować podczas rozmowy o pracę. Certyfikat natomiast wyraźnie określa poziom umiejętności i w pewnym sensie gwarantuje, że z poruszaniem się w międzynarodowym środowisku pracy nie będzie problemu.

Poniżej znajduje się lista popularnych na świecie egzaminów z ogólnego języka angielskiego.

Lista egzaminów dla dzieci i młodzieży.

Cambridge English: Key (KET)

Poziom: A2

Cena: 340 zł

Opis:

Potwierdza umiejętność komunikowania się w języku angielskim w stopniu podstawowym. Składa się z trzech części. W jednym dniu zdaje się Reading and Writing i Listening, innego dnia zdaje się Speaking. Liczy się ogólna ocena (średnia ważona ocen ze wszystkich części, Reading and Writing – 50%, pozostałe dwie – po 25%). W razie porażki trzeba powtarzać cały egzamin. Można zdawać w wersji papierowej lub komputerowej.

Przydatne linki:

Cambridge English

Strona British Council

Terminy i ceny w Polsce

Przykładowy test

Cambridge English: Preliminary (PET)

Poziom: B1

Cena: 370 zł

Opis:

Potwierdza umiejętność swobodnego komunikowania się w języku angielskim w codziennych sytuacjach. Składa się z trzech części. W jednym dniu zdaje się Reading and Writing i Listening, innego dnia zdaje się Speaking. Liczy się ogólna ocena (średnia ważona ocen ze wszystkich części, Reading and Writing  – 50%, pozostałe dwie po 25%). W razie porażki trzeba powtarzać cały egzamin. Można zdawać w wersji papierowej lub komputerowej.

Przydatne linki

Cambridge English

Strona British Council 

Terminy i ceny w Polsce

Przykładowy test

Cambridge English: First (FCE)

Poziom: B2

Cena: 610 zł

Opis:

Dobry początek, żeby szukać pracy za granicą, a nawet studiować na niektórych zagranicznych uczelniach. Składa się z pięciu części: Reading, Writing, Use of English (test gramatyczno-leksykalny), Listening (zdaje się tego samego dnia) i Speaking, który zdaje się innym dniu. Liczy się ogólna ocena (średnia ocen ze wszystkich części). W razie porażki trzeba powtarzać cały egzamin. Można zdawać w wersji papierowej lub komputerowej.

Przydatne linki

Cambridge English

Strona British Council 

Terminy i ceny w Polsce

Przykładowy test

Cambridge English: Advanced (CAE)

Poziom: C1

Cena: 630 zł

Opis:

Uznawany przez wiele instytucji na świecie (uniwersytety i pracodawcy). Składa się z pięciu części: Reading, Writing, Use of English (test gramatyczno-leksykalny), Listening (zdaje się tego samego dnia) i Speaking, który zdaje się innym dniu. Liczy się ogólna ocena (średnia ocen ze wszystkich części). W razie porażki trzeba powtarzać cały egzamin. Można zdawać w wersji papierowej lub komputerowej.

Przydatne linki

Cambridge English

Strona British Council

Terminy i ceny w Polsce

Przykładowy test

Cambridge English: Proficiency (CPE)

Poziom: C2

Cena: 680 zł

Opis:

Potwierdza znajomość angielskiego na poziomie zbliżonym do umiejętności rodzimego użytkownika. Uznawany przez większość pracodawców i uczelni wyższych na świecie. Składa się z czterech części: Reading and Use of English, Writing, Listening (zdaje się tego samego dnia) i Speaking, który zdaje się innym dniu. Liczy się ogólna ocena (średnia ważona ocen ze wszystkich części: Reading and Use of English – 40%, pozostałe części po 20%). W razie porażki trzeba powtarzać cały egzamin. Można zdawać w wersji papierowej lub komputerowej.

Przydatne linki

Cambridge English

Strona British Council 

Terminy i ceny w Polsce

Przykładowy test

International English Language Testing System (IELTS)

Poziom: A2-C2 (w zależności od uzyskanego wyniku)

Cena: 745 zł

Opis:

Występują dwa główne typy IELTS: Academic i General Training, gdzie zdaje się 4 części – listening, reading, writing i speaking. Oprócz tego są jeszcze inne warianty testu (IELTS Life Skills A1 i IELTS Life Skills B1 – tylko listening i speaking). Przed zapisaniem się na egzamin warto sprawdzić, czego wymaga instytucja, w której planujemy się uczyć, studiować lub pracować. Minusem jest to, iż powszechnie uważa się, że test powinien być powtarzany co dwa lata. Niewątpliwym plusem egzaminu jest określenie poziomu znajomości języka na podstawie uzyskanych wyników.

Przydatne linki

Informacje ogólne

British Council

Terminy i ceny w Polsce

Przykładowe pytania

 

Comments are closed.

Linguistic Atelier