Egzamin na tłumacza przysięgłego – najem i dzierżawa

Egzamin na tłumacza przysięgłego – najem i dzierżawa

tłumacza przysięgły języka angielskiegoNajem i dzierżawa – definicje

 

Tłumaczenie terminów najem i dzierżawa na język angielski może być nieco problematyczne. Szczególnie w sytuacji, gdy w jednym tekście występują obydwa określenia. Polski kodeks cywilny definiuje umowy dzierżawy i najmu następująco:

  • Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz (Art. 659, §1)
  • Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz (Art. 693, §1)

A zatem obydwie definicje różnią się krótką frazą wyróżnioną w tekście.

Najem i dzierżawa – odpowiedniki angielskie (lease i tenancy)

Problem w tym, że w angielskim, czy amerykańskim prawie takiego rozróżnienia nie ma. I chociaż istnieją dwa odpowiedniki najmu/dzierżawy: lease i tenancy, to ich znaczenie jest identyczne i są one używane zamiennie.

Jak zatem tłumaczyć najem i dzierżawę na angielski? Można użyć jednego z odpowiedników w języku angielskim na określenie najmu – lease lub tenancy, a dzierżawę ująć jako lease with the right to collect profits lub tenancy with the right to collect profits. I to jest rozwiązanie, które zapewnia najbardziej precyzyjne oddanie różnicy w znaczeniu polskich pojęć. Jednak w sytuacji gdy w tekście wiele razy pojawia się najem i dzierżawa, można przyjąć, że tenancy to np. najem, a lease to dzierżawa, przy czym bardzo istotne jest, żeby w przypisie lub innej dodatkowej informacji do tekstu podać wyjaśnienie dotyczące różnicy występującej w prawie polskim.

Wyglądałoby to w ten sposób:

tenancy – Polish: najem

lease – Polish: dzierżawa

The difference between najem and dzierżawa is that dzierżawa includes the right to collect profits and najem does not.

Najem i dzierżawa – pojęcia funkcjonujące w prawie brytyjskim

Poniżej przedstawiam kilka pojęć związanych z najmem/dzierżawą, które funkcjonują w prawie brytyjskim.  W zakładce materiały na mojej stronie internetowej zamieściłam dwa ćwiczenia z języka angielskiego dotyczące najmu/dzierżawy.

  • Landlord / Lessor – a person who owns and leases property.
  • Tenant / Lessee – a person who pays rent to use or occupy land, a building, or other property owned by another.
  • Term of years tenancy – a tenancy for a designated period after which it automatically expires without any notice of termination.
  • Periodic tenancy – a tenancy that lasts for an initial fixed period (e.g., month-to-month residential lease) and then automatically continues for additional equal periods until either the landlord or the tenant terminates the tenancy by giving advance notice.
  • Tenancy at will – a tenancy with no fixed duration that endures only so long as both the landlord and the tenant desire.
  • Tenancy at sufferance – this tenancy arises when a person in rightful possession of land wrongfully continues in possession after the right to possession ends.  The landlord is free to evict the “tenant” at any time.
  • Leasehold – owning property (usually a flat) for a fixed term but not the land on which it stands. (in this case possession of the property will be subject to the payment of an annual ground rent) or generally: lands, buildings, etc. held by lease.
  • Freehold – the outright ownership of the property and land on which it stands.

sources: http://www.lexisnexis.com/lawschool/study/outlines/html/prop/prop15.htm, http://www.contactlaw.co.uk/landlord-and-tenant-law-regarding-commercial-property.html, http://legal-dictionary.thefreedictionary.com, http://websters.yourdictionary.com/

Comments are closed.

Linguistic Atelier