Linking words – egzamin gimnazjalny

Linking words – egzamin gimnazjalny

Dzisiaj powtórzenie kilku podstawowych słów niezbędnych do logicznego przedstawiania swoich myśli. Linking words, czyli spójniki przydadzą się szczególnie na poziomie rozszerzonym egzaminu z angielskiego, a konkretnie do ostatniego zadania, jakim jest napisanie emailu.

Oto absolutne minimum, które musi znać każdy gimnazjalista.

Lista spójników (linking words)

and – i

I went to the shops and I bought some milk.

but – ale

Grammar isn’t interesting, but it’s necessary.

so – więc

I wanted to see a good film, so I went to the cinema.

because – ponieważ

I was busy yesterday because I had a lot of homework.

if – jeżeli

I’ll come to the party if I don’t have much work.

unless – jeśli nie

I’ll come to the party unless I have much work.

although – chociaż

I helped Jane with her maths homework although I didn’t have much time.

however – jednak, jednakże

Most people expected that Hilary Clinton would win the election. However, it was Donald Trump who became the 45th president.

despite / in spite of – pomimo (uwaga: po despite i in spite of występuje wyrażenie rzeczownikowe lub czasownik z końcówką –ing)

Despite many problems, we finally finished our school project.

In spite of winning the race, John wasn’t proud of himself.

Zadanie na dziś

Uzupełnij poniższe zdania odpowiednimi spójnikami (linking words).

  1. ________ I have much homework this weekend, I’ll go on a long trip.
  2. I don’t attend afterschool activities, ________ I have much free time in the afternoon.
  3. ________ you want to help, clean the living room and the kitchen.
  4. ________ my illness, I went to work.
  5. I went to school ________ I was ill.
  6. I’m interested in swimming. ________, I’m afraid of diving.
  7. I can’t visit you on Saturday ________ it’s my mum’s birthday.

Rozwiązania znajdują się w prezentacji, którą znajdziecie poniżej.

 

 

Linking Words
Linking Words
linking-words.pptx
247.2 KiB
42 Downloads
Szczegóły
Comments are closed.

Linguistic Atelier