IDIOMS – Objective Proficiency Unit 8

IDIOMS – Objective Proficiency Unit 8

COMMON ENGLISH IDIOMS

Dzisiaj prezentuję idiomy, które wystąpiły w rozdziale 8 Objective Proficiency. Znajdą tutaj Państwo ich tłumaczenie na polski oraz krótkie ćwiczenie, w którym należy użyć kilku z nich. Dodatkowo w zakładce materiały umieszczone zostało poniższe zestawienie w formacie doc i pdf.

English-Polish translation

 • in a nutshell – krótko mówiąc
 • to get the best of both worlds – upiec dwie pieczenie na jednym ogniu
 • burn your boats / burn your bridges – palić za sobą mosty
 • out of the frame – niemożliwy
 • out of the blue – nagle, ni z tego ni z owego
 • life’s not a bed of roses – życie nie składa się wyłącznie z przyjemności
 • high and dry – pozostawiony samemu sobie (na łasce losu)
 • touch and go – niepewny, ryzykowny
 • eat humble pie – uderzyć się w pierś
 • out of this world – nieziemski
 • spill the beans – puścić farbę (ujawnić informację)
 • in the bag – pewne jak w banku
 • strike it lucky – mieć szczęście
 • strike a chord – poruszyć jakąś strunę
 • strike gold – trafić na żyłę złota
 • burn a hole in your pocket – dążyć do jak najszybszego wydania pieniędzy
 • burn the midnight oil – pracować do późna w nocy
 • get your fingers burnt – sparzyć się (zawieść się)
 • my ears are burning – czuję, że ktoś mnie obgaduje
 • have money to burn – mieć forsy jak lodu

Exercise

Complete the sentences with the right idioms. Sometimes you need to change the form of the expression.

 1. By doing this, he actually __________________________. After that he couldn’t come back either to his work or to his family.
 2. It was _________________________ whether our company would survive the crisis, but we made it.
 3. My boss has just called me and I think I _________________________ again. I hope I’ll get some sleep tomorrow.
 4. She _________________________ and she knows how to spend it! Look at her mansion and cars over there!
 5. Leave him alone, you don’t have to punish him. He _________________________ by admitting his fault.
 6. He couldn’t believe when he _________________________ and won 300 000 dollars.
 7. If you _________________________, you can always look into a hybrid degree program. That would involve campus classes and online classes.
 8. She was _________________________ in this haunted house. She was scared while waiting for Michael, who was already late.

Answers

 1. By doing this, he actually burned his bridges/boats. After that he couldn’t come back either to his work or to his family.
 2. It was touch and go whether our company would survive the crisis, but we made it.
 3. My boss has just called me and I think I will have to burn the midnight oil again. I hope I’ll get some sleep tomorrow.
 4. She has money to burn and she knows how to spend it! Look at her mansion and cars over there!
 5. Leave him alone, you don’t have to punish him. He ate humble pie by admitting his fault.
 6. He couldn’t believe when he struck it lucky and won 300 000 dollars.
 7. If you want to get the best of both worlds, you can always look into a hybrid degree program. That would involve campus classes and online classes.
 8. She was high and dry in this haunted house. She was scared while waiting for Michael, who was already late.
Comments are closed.

Linguistic Atelier