FOX – konkurs z języka angielskiego

FOX – konkurs z języka angielskiego

FOX – konkurs dla młodych studentów języka angielskiego

Logo konkursu języka angielskiego "FOX"
Źródło obrazka: http://www.fox.wombb.edu.pl/

W tym roku konkurs z języka angielskiego FOX odbędzie się 3 marca. To już ostatni dzwonek, żeby powtórzyć materiał, przeczytać lekturę i poszukać informacji do „trzech pytań gratis”. Pytania konkursowe są zwykle trudne, szczególnie te związane z kulturą i realiami krajów anglojęzycznych. Zbiór informacji na ten temat można znaleźć na moim blogu we wpisach z poprzednich lat:

FOX – lektury obowiązkowe

Lekturami obowiązkowymi do konkursu FOX w roku 2015 są:

 • Kittens – „Puss in Boots”(klasa III-IV szkoły podstawowej)
 • Bunnies – „Theseus and the Minotaur”(klasa V-VI szkoły podstawowej)
 • Ducks – „Swallows and Amazons”(klasa I-II gimnazjum)
 • Lions – „David Copperfield”(klasa III gimnazjum i klasa I szkół ponadgimnazjalnych)
 • Eagles – „The Man in the Iron Mask”(klasa II-III szkół ponadgimnazjalnych)

Książki można kupić w wydawnictwie MM Publications Polska sp. z o.o. (http://www.mmpublications.pl/) .

FOX – Materiał do tzw. „trzech pytań gratis”

Przygotowanie się w zakresie podanego tematu ma gwarantować, że uczestnik będzie w stanie odpowiedzieć na trzy pytania z tego obszaru. W zeszłym roku były to wyrażenia związane z przedmiotami szkolnymi, dwa lata temu były to idiomy. W tym roku organizator podaje dość enigmatyczne hasło: „szyk wyrazów w zdaniach”. Temat ten obowiązuje wszystkie kategorie wiekowe.

Trudno mi stwierdzić na czym będą polegały owe pytania gratis przy tak ogólnie sformułowanym temacie. Jednak mogę podać kilka informacji i przykładów. Może się przydadzą.

Szyk wyrazów w zdaniu angielskim – informacje ogólne

 1. Zdanie angielskie ma określony, można powiedzieć, stały szyk, który symbolicznie można przedstawić w następujący sposób:

SVO, co oznacza: Subject-Verb-Object
czyli: podmiot-orzeczenie-dopełnienie
Na przykład:
John (S) did (V) his homework (O).

 1. Język angielski jest językiem pozycyjnym, co oznacza, że miejsce, w którym znajduje się dany wyraz w zdaniu ma ogromne znaczenie.

Dzieje się tak dlatego, że angielski nie jest językiem fleksyjnym, czyli mówiąc prosto – nie ma w nim odmiany przez przypadki, rodzaje, osoby, liczby.
Po polsku możemy powiedzieć: „Mary ugryzła Johna” albo „Johna ugryzła Mary”.
I nie zmienia to sensu zdania dzięki końcówkom wyrazowym.
Po angielsku „Mary bit John” oznacza „Mary ugryzła Johna”, ale „John bit Mary” oznacza „John ugryzł Mary”.
Dzieje się tak, dlatego, że końcówek nie ma.

Szyk wyrazów w zdaniu angielskim – przydatne „kruczki językowe”

 • pytania – szyk przestawny
  • operator + osoba + czasownik +reszta, np.

Did you go to school yesterday?

  • słówko pytające + operator + osoba + czasownik +reszta, np.

What did you do yesterday evening?
Where are you going?

  • Przy czasowniku „to be” jest prościej:

Are you sad?
Is your mum at home?
How are you?

 • określenia czasu – present simple
  • always, often, frequently, usually, sometimes, seldom, rarely, hardly ever, never występują między podmiotem i orzeczeniem, np.

My parents always help me with my homework.

  • występują po czasowniku „to be„, np.

You are always hungry.

She is never late.

  • once a month, twice a year, everyday, every Sunday, itp. występują najczęściej na końcu zdania, np.

I visit my grandma once  a month.

W kolejnym wpisie pojawi się szyk przymiotników oraz czas present perfect z already, just, yet, ever, never.

 • Merry

  Wydaje sie latwe. Czy coś jednak może zaskoczyć na tegorocznym Foxie? A co z inwersją? Albo konstrukcjami typu Having watched a movie, I went to bed?

Comments are closed.

Linguistic Atelier