Czasowniki nieregularne – irregular verbs

Czasowniki nieregularne – irregular verbs

Angielskie czasowniki nieregularne

(Irregular Verbs)

Dzisiaj chciałabym Państwu przedstawić listę angielskich czasowników nieregularnych. Z pewnością jest to temat oklepany i prawie każdy serwis poświęcony nauce angielskiego w pewnym zakresie oferuje tabelaryczne zestawienie czasowników. Dlatego dzisiaj pokuszę się o przywołanie wszystkich czasowników nieregularnych i to z podziałem na grupy, w zależności od typu nieregularności. Pomoże to Państwu przyporządkować dany czasownik do odpowiedniej grupy, a tym samym, zapamiętać jego wszystkie formy nieregularne. Znaczenie czasowników podane w kolumnie „English-Polish translation” jest jedynie przykładowym znaczeniem. Zależnie od kontekstu podane wyrazy mogą mieć inne znaczenia.

GRUPA I

Czasowniki nieregularne, których trzy formy podstawowe są jednakowe

Infinitive
(bezokolicznik)
Simple Past
(czas przeszły)
Past Participle
(imiesłów przeszły)
English-Polish translation
(tłumaczenie z angielskiego na polski)
burst burst burst  pęknąć, wytrysnąć
cast cast cast  zrzucić, obsadzić, odlać
cost cost cost  kosztować
cut cut cut  uciąć, pociąć, skaleczyć
hit hit hit  uderzyć
hurt hurt hurt  zranić
let let let  pozwolić
put put put  położyć
set set set  ustawić, ustanowić
shed shed shed  pozbywać się, zrzucać
shut shut shut  zamykać
split split split  podzielić, rozdzielić
spread spread spread  rozpościerać, rozłożyć
thrust thrust thrust  przepychać
upset upset upset  zmartwić, zasmucić

GRUPA II

Czasowniki nieregularne, których forma bezokolicznika jest różna od pozostałych form. Formy czasu przeszłego i imiesłowu są natomiast jednakowe.

Infinitive
(bezokolicznik)
Simple Past
(czas przeszły)
Past Participle
(imiesłów przeszły)
English-Polish translation
(tłumaczenie z angielskiego na polski)
awake awoke / awaked awaked / awoken  obudzić, wzbudzić
bend bent bent  zgiąć, pochylić
bind bound bound  związywać, połączyć
bleed bled bled  krwawić
breed bred bred  chodować, wychowywać
bring brought brought  przynieść, wnieść
build built built  wybudować, stworzyć
burn burnt / burned burnt / burned  spalić, piec, spłonąć
buy bought bought  kupić
catch caught caught  złapać
creep crept crept  skradać się, piąć się
deal dealt dealt  rozdać, handlować
dig dug dug  kopać, wykopać
feed fed fed  wyżywić, zasilić
feel felt felt  czuć, pomacać
fight fought fought  walczyć
find found found  znaleźć, uważać
flee fled fled  umknąć, uciec
fling flung flung  cisnąć, wyrzucić
foretell foretold foretold  przepowiedzieć
get got got / US gotten  dostać, wziąć
grind ground ground  zemlec, utłuc
hang hung hung  zawiesić
have had had  mieć
hear heard heard  słyszeć
hold held held  trzymać
keep kept kept  zatrzymać, utrzymywać
kneel knelt knelt  uklęknąć, klęczeć
lay laid laid  położyć
lead led led  prowadzić, przewodzić
leap lept lept  skoczyć
lean leant leant  oprzeć się, przechylić
learn learnt learnt  nauczyć się, poznawać
leave left left  zostawić, odjechać
lend lent lent  pożyczyć (komuś)
light lit / lighted lit / lighted  zapalić, oświetlić
lose lost lost  zgubić, przegrać
make made made  zrobić
mean meant meant  znaczyć
meet met met  spotkać
pay paid paid  płacić
read read read  czytać
say said said  powiedzieć
seek sought sought  poszukiwać, ubiegać się
sell sold sold  sprzedawać
send sent sent  wysyłać
shine shone shone  lśnić, świecić, błyszczeć
shoot shot shot  strzelać
sit sat sat  usiąść, siedzieć
sleep slept slept  spać
smell smelt smelt  poczuć, śmierdzieć
speed sped sped  pędzić
spell spelt spelt  literować (poprawnie)
spend spent spent  spędzić
spit spat spat  splunąć, strzelać
stand stood stood  stać, postawić, znosić
stick stuck stuck  przykleić, przylgnąć
sting stung stung  szczypać, piec
strike struck struck  uderzyć
sweep swept swept  zamieść, ogarniać
swing swung swung  kołysać, wymahiwać
teach taught taught  uczyć (kogoś)
tell told told powiedzieć
think thought thought  mysleć
understand understood understood  rozumieć
uphold upheld upheld  stać na straży
weep wept wept  płakać, szlochać
win won won  wygrać
wind wound wound  zwietrzyć
wring wrung wrung  wycisnąć, wyżąć

GRUPA III

Czasowniki nieregularne, których forma czasu przeszłego różni się od formy imiesłowu czasu przeszłego.

Infinitive
(bezokolicznik)
Simple Past
(czas przeszły)
Past Participle
(imiesłów przeszły)
English-Polish translation
(tłumaczenie z angielskiego na polski)
arise arose arisen  powstać, pojawić się
be was/were been  być
bear bore borne  nieść, przynieść
beat beat beaten  zbić, walić
become became become  stać się
begin began begun  zacząć się
bid bade / bid bid / bidden  licytować
bite bit bitten  ugryźć
blow blew blown  dmuchać
break broke broken  złamać
choose chose chosen  wybrać
come came come  przychodzić, podejść
do did done  robić
draw drew drawn  rysować
drink drank drunk  pić
drive drove driven  prowadzić (pojazd)
eat ate eaten  jeść
fall fell fallen  upadać
fly flew flown  latać
forbid forbade forbidden  zakazać
foresee foresaw foreseen  przewidzieć
forget forgot forgotten  zapomnieć
forgive forgave forgiven  wybaczyć
forsake forsook forsaken  opuszczać
freeze froze frozen  zamarznąć, zesztywnieć
give gave given  dać
go went gone  isć
grow grew grown  rosnąć
hide hid hidden  chować się
know knew known  wiedzieć
lie lay lain  skłamać, okłamać
mistake mistook mistaken  pomylić, opacznie zrozumieć
mow mowed mown / mowed  skosić
ride rode ridden  jeździć
ring rang rung  dzwonić
rise rose risen  wezbrać, wzejść
run ran run  biec
saw sawed sawn  przepiłować
sew sewed sewn  zaszywać, zdominować
shake shook shaken  zadrżeć, otrząsnąć
show showed shown  pokazać
shrink shrank shrunk  skurczyć, zmniejszyć
sing sang sung  spiewać
sink sank sunk  tonąć, zatopić
slay slew slain  zabijać; rozśmieszyć do łez
sow sowed sown  zasiać, obsiać
speak spoke spoken  mówić
spin span spun  obrócić, podkręcić
spring sprang sprung  zaskoczyć
steal stole stolen  ukraść
stink stank stunk  cuchnąć, śmierdzieć
strew strewed strewn / strewed  rozrzucić, rozsypać
strive strove striven  usiłować, zmagać się
swear swore sworn  przysięgać; przeklinać
swell swelled swollen  powiększyć, wydąć
swim swam swum  pływać
take took taken  wziąć
tear tore torn  podrzeć, szarpać
thrive throve thriven  kwitnąć, rozwijać się
throw threw thrown  rzucić
tread trod trodden  kroczyć, przemierzyć
undergo underwent undergone  przejść, zaznać
undo undid undone  rozpiąć, cofnąć
wake woke / waked woken  obudzić
wear wore worn  nosić, ubierać
weave wove woven  utkać, upleść
withdraw withdrew withdrawn  wycofać
write wrote written  pisać

 

  • Sunrise Sunrise

    A czy może Pani polecić jakieś gry/zabawy mające na celu ćwiczenia czasowników nieregularnych podczas lekcji?

    • Na mojej stronie oraz kanale na YouTube (AngielskiOnlineTV) opublikowałem video do nauki 70 podstawowych czasowników nieregularnych ze słuchu wraz z tłumaczeniem. Polecam 🙂
      Dodatkowo na YouTube można znaleźć inne filmy uczące (czasami w zabawny sposób) własnie angielskich czasowników nieregularnych.

Comments are closed.

Linguistic Atelier