Czasownik z „–ing” – egzamin gimnazjalny

Czasownik z „–ing” – egzamin gimnazjalny

Kiedy dodawać końcówkę –ing

  • Przede wszystkim końcówkę –ing należy dodawać do czasowników, które występują po przyimkach. Jest to absolutna zasada, bez wyjątków. Na przykład:

He is good at singing. – On jest dobry w śpiewaniu.

  • Końcówkę –ing dodajemy do czasowników, które występują po: like, love, prefer, enjoy, don’t mind, dislike, hate, can’t stand. Na przykład:

I hate swimming. – Nienawidzę pływania.

Ale uwaga: w konstrukcjach z would, takich jak I would like / I’d like, czasownik występuje w bezokoliczniku z „to”. Na przykład:

I’d love to go outside. – Chciałbym wyjść na zewnątrz.

Przymiotniki i czasowniki z przyimkami

Do egzaminu warto powtórzyć z jakimi przyimkami łączą się poszczególne przymiotniki i czasowniki. Poniżej kilka przykładów – absolutne minimum.

good at – dobry w/z

interested in – zainteresowany

keen on – zainteresowany

fond of – lubiący (be fond of – bardzo lubić)

afraid of – przestraszony (be afraid of – bać się)

worried about – zmartwiony

look forward to – czekać z niecieprliwością na

wait for – czekać na

concentrate on – skoncentrować się na

Zadanie na dziś

Uzupełnij poniższe zdania czasownikiem w odpowiedniej formie oraz przyimkiem tam, gdzie to konieczne.

  1. My best friend is interested __________ (write) stories. He wants to be an author of children’s books.
  2. Anna hates __________ (swim) in a swimming pool but she doesn’t mind __________ (dive) in the sea.
  3. I really enjoy __________ (ride) a bike. It’s great fun!
  4. Johnny is quite good __________ (sing). He’s a member of a band.
  5. Ally is worried __________ (fail) her maths test.
  6. I’m looking forward __________ (see) you.
  7. Matt is keen __________ (roller-skate) but he isn’t fond __________ (play) football at all.
  8. I can’t stand __________ (listen) to this music! Please, turn it off!

Odpowiedzi i prezentacja materiału w programie Power Point poniżej.

 

Preferences Prepositions
Preferences Prepositions
preferences_prepositions.pptx
319.3 KiB
46 Downloads
Szczegóły
Comments are closed.

Linguistic Atelier