Browsed by
Kategoria: Egzaminy

Chcesz studiować lub pracować za granicą? Zdobądź najpopularniejszy certyfikat językowy na świecie.

Chcesz studiować lub pracować za granicą? Zdobądź najpopularniejszy certyfikat językowy na świecie.

2,700,000 zdających w 2016 roku i ponad 9,000 instytucji (w tym University of Oxford, Harvard University), które uznają ten certyfikat, to już wystarczające powody, żeby go zdobyć. IELTS jest obecnie najpopularniejszym egzaminem z angielskiego na świecie. Można go zdawać w 1,100 lokalizacjach w 140 krajach, a wyniki otrzymuje się już 13 dni po egzaminie. Jeśli chcesz studiować lub pracować w Australii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii lub USA, certyfikat IELTS będzie wystarczającym potwierdzeniem Twojej znajomości języka angielskiego. Czytaj dalej, żeby dowiedzieć się, jak i gdzie możesz zdać IELTS w Polsce.

Co to jest IELTS

International English Language Testing System (IELTS) jest zarządzany przez tak uznane organizacje jak British Council, Cambridge English Language Assessment i  IDP: IELTS Australia.  Ideą tego egzaminu było stworzenie systemu, który sprawdza znajomość angielskiego i daje porównywalne na całym świecie wyniki. Stąd pewność pracodawców, uczelni i innych instytucji, że IELTS zdany na przykład z wynikiem 7 punktów w Polsce oznacza dokładnie to samo, co IELTS zdany w Arabii Saudyjskiej na tę samą ilość punktów.

Jak wygląda IELTS

Są dwa główne typy IELTS: Academic i General Training, gdzie zdaje się 4 części:

 • Listening – 30 minut, 4 zadania różnego typu, w sumie 40 pytań
 • Reading – 60 minut, zadania różnego typu w sumie 40 pytań
 • Writing – 60 minut, 2 zadania: krótsze na 150 słów i dłuższe na 250
 • Speaking – 11-14 minut, 3 części: krótka rozmowa z egzaminatorem, w której zdający przedstawia się, wypowiedź na zadany temat, dyskusja z egzaminatorem

IELTS Academic jest dla osób, które chcą się uczyć lub studiować za granicą. Porusza tematy bardziej naukowe i związane ze środowiskiem uczelni.

IELTS General Training jest dla tych, którzy chcą pracować za granicą. Porusza tematy bardziej ogólne lub związane ze środowiskiem pracy.

Części listening i speaking są identyczne dla obu rodzajów tego egzaminu. Różnice dotyczą wyłącznie części reading i writing.

Oprócz tego są jeszcze inne warianty testu (IELTS Life Skills A1 i IELTS Life Skills B1 – tylko listening i speaking).

Przykładowe testy do pobrania.

Jak długo jest ważny certyfikat IELTS

Panuje powszechna opinia, że certyfikat IELTS jest ważny przez 2 lata, ale niektóre instytucje uznają, że jest on ważny dłużej. Politykę dotyczącą uznawania certyfikatów musisz sprawdzić bezpośrednio w interesującej Cię firmie lub uczelni.

Kto akceptuje IELTS na świecie

IELTS jest uznawany przez ponad 9 tysięcy instytucji na świecie, w tym ponad 2 tysiące uczelni w USA i ponad 250 instytucji edukacyjnych w samym tylko Londynie. Należą do nich tak uznane uczelnie jak University of Oxford i Harvard University.

Sprawdź instytucję tutaj.

Co daje certyfikat IELTS w Polsce

Wiele uczelni w Polsce uznaje IELTS, np. Uniwersytet Jagielloński, czy warszawka SWPS.

Ministerstwo Edukacji Narodowej uznaje certyfikat IELTS jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego koniecznej do nauczania w przedszkolach i szkołach.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Urząd Służby Cywilnej uznają IELTS jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego koniecznej do pracy.

IELTS jest jednym z certyfikatów, które umożliwiają ubieganie się o status urzędnika mianowanego.

Certyfikat IELTS jest uznawany również przy egzaminach doktorskich.

Gdzie można zdawać IELTS w Polsce

Za organizację egzaminów IELTS w Polsce odpowiedzialny jest British Council. Egzaminy przeprowadzane są w kilku miastach: Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa Wrocław.

Miejsca i terminy egzaminów można sprawdzić tutaj.

Ile kosztuje IELTS

Cena IELTS w Polsce: 745 zł.

Jak się przygotować do egzaminu

Do części reading i listening możesz się przygotować we własnym zakresie. Wystarczy zaopatrzyć się w odpowiednie książki i testy. Jeśli chcesz się przygotować do części speaking i writing zapraszam na kurs. Wystarczy kilka lekcji i trochę samodzielnej pracy, a zobaczysz ogromną różnicę i poczujesz się pewniej.

Linking words – egzamin gimnazjalny

Linking words – egzamin gimnazjalny

Dzisiaj powtórzenie kilku podstawowych słów niezbędnych do logicznego przedstawiania swoich myśli. Linking words, czyli spójniki przydadzą się szczególnie na poziomie rozszerzonym egzaminu z angielskiego, a konkretnie do ostatniego zadania, jakim jest napisanie emailu.

Oto absolutne minimum, które musi znać każdy gimnazjalista.

Lista spójników (linking words)

and – i

I went to the shops and I bought some milk.

but – ale

Grammar isn’t interesting, but it’s necessary.

so – więc

I wanted to see a good film, so I went to the cinema.

because – ponieważ

I was busy yesterday because I had a lot of homework.

if – jeżeli

I’ll come to the party if I don’t have much work.

unless – jeśli nie

I’ll come to the party unless I have much work.

although – chociaż

I helped Jane with her maths homework although I didn’t have much time.

however – jednak, jednakże

Most people expected that Hilary Clinton would win the election. However, it was Donald Trump who became the 45th president.

despite / in spite of – pomimo (uwaga: po despite i in spite of występuje wyrażenie rzeczownikowe lub czasownik z końcówką –ing)

Despite many problems, we finally finished our school project.

In spite of winning the race, John wasn’t proud of himself.

Zadanie na dziś

Uzupełnij poniższe zdania odpowiednimi spójnikami (linking words).

 1. ________ I have much homework this weekend, I’ll go on a long trip.
 2. I don’t attend afterschool activities, ________ I have much free time in the afternoon.
 3. ________ you want to help, clean the living room and the kitchen.
 4. ________ my illness, I went to work.
 5. I went to school ________ I was ill.
 6. I’m interested in swimming. ________, I’m afraid of diving.
 7. I can’t visit you on Saturday ________ it’s my mum’s birthday.

Rozwiązania znajdują się w prezentacji, którą znajdziecie poniżej.

 

 

Czasownik z „–ing” – egzamin gimnazjalny

Czasownik z „–ing” – egzamin gimnazjalny

Kiedy dodawać końcówkę –ing

 • Przede wszystkim końcówkę –ing należy dodawać do czasowników, które występują po przyimkach. Jest to absolutna zasada, bez wyjątków. Na przykład:

He is good at singing. – On jest dobry w śpiewaniu.

 • Końcówkę –ing dodajemy do czasowników, które występują po: like, love, prefer, enjoy, don’t mind, dislike, hate, can’t stand. Na przykład:

I hate swimming. – Nienawidzę pływania.

Ale uwaga: w konstrukcjach z would, takich jak I would like / I’d like, czasownik występuje w bezokoliczniku z „to”. Na przykład:

I’d love to go outside. – Chciałbym wyjść na zewnątrz.

Przymiotniki i czasowniki z przyimkami

Do egzaminu warto powtórzyć z jakimi przyimkami łączą się poszczególne przymiotniki i czasowniki. Poniżej kilka przykładów – absolutne minimum.

good at – dobry w/z

interested in – zainteresowany

keen on – zainteresowany

fond of – lubiący (be fond of – bardzo lubić)

afraid of – przestraszony (be afraid of – bać się)

worried about – zmartwiony

look forward to – czekać z niecieprliwością na

wait for – czekać na

concentrate on – skoncentrować się na

Zadanie na dziś

Uzupełnij poniższe zdania czasownikiem w odpowiedniej formie oraz przyimkiem tam, gdzie to konieczne.

 1. My best friend is interested __________ (write) stories. He wants to be an author of children’s books.
 2. Anna hates __________ (swim) in a swimming pool but she doesn’t mind __________ (dive) in the sea.
 3. I really enjoy __________ (ride) a bike. It’s great fun!
 4. Johnny is quite good __________ (sing). He’s a member of a band.
 5. Ally is worried __________ (fail) her maths test.
 6. I’m looking forward __________ (see) you.
 7. Matt is keen __________ (roller-skate) but he isn’t fond __________ (play) football at all.
 8. I can’t stand __________ (listen) to this music! Please, turn it off!

Odpowiedzi i prezentacja materiału w programie Power Point poniżej.

 

Jak się uczyć słówek – egzamin gimnazjalny

Jak się uczyć słówek – egzamin gimnazjalny

Dzisiaj mała mapa myśli ze słownictwem związanym ze szkołą. Samodzielne tworzenie takich map myśli znacznie przyspiesza zapamiętywanie słówek. Kolory nie tylko ułatwiają naukę, ale sprawiają również, że chętniej się do takiej ładnej grafiki wraca. To przecież bardzo miło swoje dzieło popodziwiać, a może nawet podzielić się nim z innymi.

W ramach przygotowań do egzaminu uzupełnijcie poniższą mapę myśli o własne propozycje i napiszcie email do wyimaginowanego kolegi. Opiszcie w emailu swoją szkołę wykorzystując podane wyrażenia.

school_mindmap_1

Poniżej można pobrać prezentację z poszczególnymi etapami tworzenia tej mapy.

Egzamin gimnazjalny – zdaj go na 100%!

Egzamin gimnazjalny – zdaj go na 100%!

Sama myśl o egzaminie gimnazjalnym powoduje co najmniej lekki stres i nie wiadomo, kto się denerwuje bardziej: dzieci czy rodzice. Od wyników testów zależy dalsza edukacja nastoletniego ucznia. Walka o miejsca w dobrych liceach jest niezwykle zacięta ­– renomowana szkoła średnia to pierwszy krok w kierunku wymarzonych studiów na najlepszych uczelniach w kraju i zagranicą.

W całej tej gorączce zapomina się o tym, że dobry wynik na egzaminie powinno dzieciom zapewnić samo chodzenie do szkoły i uczestniczenie w lekcjach. Kto jeszcze dodatkowo chodzi na zajęcia pozaszkolne, co w przypadku języków obcych jest normą, może spać spokojnie. Do zrobienia pozostaje tylko zapoznanie się z formułą egzaminu i przećwiczenie rozwiązywania zadań podobnych do tych, które mogą wystąpić na teście. Kto ma czas i chęci, może jeszcze powtórzyć gramatykę i 100% będzie mieć właściwie w kieszeni.

Chętnych zapraszam do zaglądania na ten blog. W najbliższym czasie będę zamieszczać wskazówki i ćwiczenia, których celem będzie osiągnięcie przez Was wymarzonego wyniku na egzaminie gimnazjalnym z angielskiego.

Ogólne informacje o egzaminie

W tym roku szkolnym egzamin gimnazjalny z języka obcego odbędzie się 21 kwietnia 2017 r. (piątek). Egzamin na poziomie podstawowym rozpocznie się o godz. 9:00, na poziomie rozszerzonym – o godz. 11:00. Każda z części egzaminu trwa 60 minut.

Poziom podstawowy zdają wszyscy, natomiast poziom rozszerzony – ci, którzy kontynuują naukę języka w gimnazjum, tzn. uczyli się go również w szkole podstawowej. Poziom rozszerzony mogą zdawać również osoby chętne, które nie uczyły się wybranego języka w szkole podstawowej.

Egzamin gimnazjalny z angielskiego – poziom podstawowy

Test składa się z czterech ćwiczeń sprawdzających rozumienie ze słuchu, pięciu zadań sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i dwóch zadań sprawdzających znajomość zagadnień gramatyczno-leksykalnych.

Wśród typów zadań dominują pytania jednokrotnego wyboru, dobieranie. W zadaniach gramatyczno-leksykalnych należy uzupełnić luki w tekście wykorzystując podane propozycje – nie trzeba zmieniać form wyrazów, ani wymyślać własnych rozwiązań.

Egzamin gimnazjalny z angielskiego – poziom rozszerzony

Test składa się z dwóch zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu, trzech zadań sprawdzających rozumienie tekstu pisanego, dwóch zadań sprawdzających znajomość zagadnień gramatyczno-leksykalnych oraz jednego zadania polegającego na napisaniu krótkiego tekstu.

Wśród typów zadań dominują pytania jednokrotnego wyboru, dobieranie, uzupełnianie tytułów akapitów i wstawianie zdań do tekstu przy wykorzystaniu podanych możliwych odpowiedzi.

Jedno zadanie gramatyczno-leksykalne polega na uzupełnianiu luk w tekście przy wykorzystaniu podanych wyrazów, trudność polega na tym, że należy wstawić te wyrazy w odpowiedniej formie. Drugie zadanie gramatyczno-leksykalne polega na tłumaczeniu fragmentów zdań z polskiego na angielski.

Ostatnie zadanie polega na napisaniu krótkiego emailu (50-100 słów) do kolegi.

Arkusze z poprzednich lat do pobrania

Jak się przygotować do egzaminu gimnazjalnego – praktyczne wskazówki

 • Pobierz arkusz egzaminacyjny z poprzedniego roku i sprawdź, jak wygląda egzamin. Spróbuj zrobić wszystkie zadania i sprawdź, co poszło Ci najsłabiej.
 • Na początku postaraj się poćwiczyć typy zadań, które uważasz za najtrudniejsze. Możesz skorzystać z książek dostępnych na rynku.
 • Uważnie czytaj polecenia do wszystkich zadań i postępuj dokładnie według wskazówek.
 • Powtórz gramatykę z zakresu gimnazjum. Do każdego powtarzanego zagadnienia zrób co najmniej jedno ćwiczenie.
 • Trzy razy w tygodniu powtórz słówka z jednego działu podręcznika szkolnego. Za każdym razem z innego.
 • Dwa razy w tygodniu przeczytaj krótki tekst i zrób do niego ćwiczenie – korzystaj z dostępnych źródeł (testy z poprzednich lat, podręcznik szkolny, dodatkowe książki przygotowujące do egzaminu).
 • Dwa razy w tygodniu posłuchaj nagrania i zrób do niego ćwiczenie – korzystaj z dostępnych źródeł (testy z poprzednich lat, podręcznik szkolny, dodatkowe książki przygotowujące do egzaminu).
 • Co najmniej raz w tygodniu napisz jakiś tekst – najlepiej email. Zadania i sytuacje możesz wymyślać sam. Poproś o korektę swoich tekstów nauczyciela lub inną osobę, która dobrze zna angielski.
 • Śledź naszą stronę – raz na tydzień będą się tutaj pojawiać ćwiczenia i informacje pomocne przy powtórce do egzaminu.
 • Zacznij swoje przygotowania już dzisiaj i regularnie rób wszystko, co znajduje się na tej liście.
 • Idź na egzamin zrelaksowany i spokojny. Jeśli sumiennie wykonywałeś wszystko, co znajduje się na tej liście, to zdasz egzamin śpiewająco!

Repetytoria przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

express_publishing_egzamin-gimnazjalny

Virginia Evans, Jenny Dooley, Express Publishing: Egzamin gimnazjalny. Repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony, wyd. Express Publishing

macmillan_repetytorium-z-testami

Marta Rosińska, Grzegorz Śpiewak, Egzamin gimnazjalny. Repetytorium z testami, wyd. Macmillan

longman_egzamin_gimnazjalny

Fricker Rod, Gaszewski Jerzy, Siuta Tomasz, Umińska Marta, Repetytorium gimnazjalne. Podręcznik do języka angielskiego. Poziom podstawowy i rozszerzony, wyd. Longman

Wystarczy zaopatrzyć się w jeden z powyższych podręczników i zrobić wszystkie ćwiczenia, które się w nim znajdują.

Egzamin gimnazjalny z angielskiego – przydatne linki

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

Be – simple past

Can – simple past 

Powtórka simple past 

Czasowniki nieregularne 

Przymiotniki i przysłówki 

Ucz się gramatyki na błędach George’a W. Busha 

Po co mi certyfikat z języka angielskiego

Po co mi certyfikat z języka angielskiego

Egzaminy z języka angielskiego są kosztowne, dlatego przed przystąpieniem do któregokolwiek z nich należy rozważyć, czy faktycznie jest to konieczne oraz ocenić swoje umiejętności. Doświadczenie pokazuje, że posiadanie certyfikatu może być istotnym atutem w wielu sytuacjach życiowych związanych z edukacją i pracą. Po angielsku można studiować praktycznie we wszystkich krajach Europy, a uczelnie zwykle wymagają potwierdzenia znajomości języka. Pracodawcy również chętniej zatrudnią osobę, która legitymuje się stosownym certyfikatem. Tym bardziej, że obecnie większość ludzi deklaruje znajomość angielskiego na poziomie „zaawansowanym” lub określa go jako „komunikatywny”. Co to dokładnie oznacza? Czy dana osoba komunikuje się równie dobrze w mowie jak i w piśmie? Jak się okazuje powyższe określenia są rozumiane różnie, a nie wszystko da się zweryfikować podczas rozmowy o pracę. Certyfikat natomiast wyraźnie określa poziom umiejętności i w pewnym sensie gwarantuje, że z poruszaniem się w międzynarodowym środowisku pracy nie będzie problemu.

Poniżej znajduje się lista popularnych na świecie egzaminów z ogólnego języka angielskiego.

Lista egzaminów dla dzieci i młodzieży.

Cambridge English: Key (KET)

Poziom: A2

Cena: 340 zł

Opis:

Potwierdza umiejętność komunikowania się w języku angielskim w stopniu podstawowym. Składa się z trzech części. W jednym dniu zdaje się Reading and Writing i Listening, innego dnia zdaje się Speaking. Liczy się ogólna ocena (średnia ważona ocen ze wszystkich części, Reading and Writing – 50%, pozostałe dwie – po 25%). W razie porażki trzeba powtarzać cały egzamin. Można zdawać w wersji papierowej lub komputerowej.

Przydatne linki:

Cambridge English

Strona British Council

Terminy i ceny w Polsce

Przykładowy test

Cambridge English: Preliminary (PET)

Poziom: B1

Cena: 370 zł

Opis:

Potwierdza umiejętność swobodnego komunikowania się w języku angielskim w codziennych sytuacjach. Składa się z trzech części. W jednym dniu zdaje się Reading and Writing i Listening, innego dnia zdaje się Speaking. Liczy się ogólna ocena (średnia ważona ocen ze wszystkich części, Reading and Writing  – 50%, pozostałe dwie po 25%). W razie porażki trzeba powtarzać cały egzamin. Można zdawać w wersji papierowej lub komputerowej.

Przydatne linki

Cambridge English

Strona British Council 

Terminy i ceny w Polsce

Przykładowy test

Cambridge English: First (FCE)

Poziom: B2

Cena: 610 zł

Opis:

Dobry początek, żeby szukać pracy za granicą, a nawet studiować na niektórych zagranicznych uczelniach. Składa się z pięciu części: Reading, Writing, Use of English (test gramatyczno-leksykalny), Listening (zdaje się tego samego dnia) i Speaking, który zdaje się innym dniu. Liczy się ogólna ocena (średnia ocen ze wszystkich części). W razie porażki trzeba powtarzać cały egzamin. Można zdawać w wersji papierowej lub komputerowej.

Przydatne linki

Cambridge English

Strona British Council 

Terminy i ceny w Polsce

Przykładowy test

Cambridge English: Advanced (CAE)

Poziom: C1

Cena: 630 zł

Opis:

Uznawany przez wiele instytucji na świecie (uniwersytety i pracodawcy). Składa się z pięciu części: Reading, Writing, Use of English (test gramatyczno-leksykalny), Listening (zdaje się tego samego dnia) i Speaking, który zdaje się innym dniu. Liczy się ogólna ocena (średnia ocen ze wszystkich części). W razie porażki trzeba powtarzać cały egzamin. Można zdawać w wersji papierowej lub komputerowej.

Przydatne linki

Cambridge English

Strona British Council

Terminy i ceny w Polsce

Przykładowy test

Cambridge English: Proficiency (CPE)

Poziom: C2

Cena: 680 zł

Opis:

Potwierdza znajomość angielskiego na poziomie zbliżonym do umiejętności rodzimego użytkownika. Uznawany przez większość pracodawców i uczelni wyższych na świecie. Składa się z czterech części: Reading and Use of English, Writing, Listening (zdaje się tego samego dnia) i Speaking, który zdaje się innym dniu. Liczy się ogólna ocena (średnia ważona ocen ze wszystkich części: Reading and Use of English – 40%, pozostałe części po 20%). W razie porażki trzeba powtarzać cały egzamin. Można zdawać w wersji papierowej lub komputerowej.

Przydatne linki

Cambridge English

Strona British Council 

Terminy i ceny w Polsce

Przykładowy test

International English Language Testing System (IELTS)

Poziom: A2-C2 (w zależności od uzyskanego wyniku)

Cena: 745 zł

Opis:

Występują dwa główne typy IELTS: Academic i General Training, gdzie zdaje się 4 części – listening, reading, writing i speaking. Oprócz tego są jeszcze inne warianty testu (IELTS Life Skills A1 i IELTS Life Skills B1 – tylko listening i speaking). Przed zapisaniem się na egzamin warto sprawdzić, czego wymaga instytucja, w której planujemy się uczyć, studiować lub pracować. Minusem jest to, iż powszechnie uważa się, że test powinien być powtarzany co dwa lata. Niewątpliwym plusem egzaminu jest określenie poziomu znajomości języka na podstawie uzyskanych wyników.

Przydatne linki

Informacje ogólne

British Council

Terminy i ceny w Polsce

Przykładowe pytania

 

Angielski – egzaminy dla dzieci

Angielski – egzaminy dla dzieci

Egzaminy nie muszą być dla dziecka traumą – wszystko zależy od ich rodzaju oraz, co najważniejsze, podejścia samych rodziców. Z mojego doświadczenia wynika, że egzaminy mogą być dla dzieci przyjemnym wydarzeniem, a przede wszystkim stanowią świetną motywację do nauki.  Polska szkoła uczy dzieci, że muszą być cały czas testowane i oceniane. Po jakimś czasie same się tego domagają i żądają ode mnie porady, jaki egzamin z angielskiego mogłyby zdawać. Następnie przygotowują się do niego przez kilka miesięcy z dużym zapałem, wkładając w naukę więcej serca niż zwykle.  Jest to tym łatwiejsze, że testy z angielskiego dla dzieci są obecnie atrakcyjne wizualnie, a poruszane w zadaniach tematy wpisują się w zainteresowania małych uczniów. Rodzaje zadań ułatwiają ich zastosowanie na zajęciach – po drobnych zmianach w celach metodycznych wychodzi ciekawa i emocjonująca lekcja. Obecnie egzaminy z angielskiego kładą duży nacisk na komunikację, co powoduje, że przygotowywanie się do nich rozwija umiejętność posługiwania się językiem angielskim w codziennych sytuacjach.

Poniżej znajduje się spis moich ulubionych egzaminów dla dzieci, który na pewno nie jest listą zamkniętą.

Egzaminy z angielskiego dla dzieci

Cambridge English: Starters (YLE Starters)

Poziom: A0

Cena: 270 zł

Opis: Egzamin dla dzieci w wieku 7-12 lat, które mają za sobą około 100 godzin nauki angielskiego. Składa się z trzech części: Listening, Reading and Writing i Speaking.  Za każdą część dziecko może dostać maksymalnie pięć tarcz, które są później pokazane na certyfikacie. Nie ma wyników typu „zdane” – „niezdane”. Można zdawać w wersji papierowej lub komputerowej.

Przydatne linki:

Cambridge English

British Council

Przykładowy test

Cambridge English: Movers (YLE Movers)

Poziom: A1

Cena: 270 zł

Opis: Egzamin dla dzieci w wieku 7-12 lat, które mają za sobą około 175 godzin nauki angielskiego. Składa się z trzech części: Listening, Reading and Writing i Speaking.  Za każdą część dziecko może dostać maksymalnie pięć tarcz, które są później pokazane na certyfikacie. Nie ma wyników typu „zdane” – „niezdane”. Można zdawać w wersji papierowej lub komputerowej.

Przydatne linki:

Cambridge English

British Council

Przykładowy test

Cambridge English: Flyers (YLE Flyers)

Poziom: A2

Cena: 270 zł

Opis: Egzamin dla dzieci w wieku 7-12 lat, które mają za sobą około 250 godzin nauki angielskiego. Składa się z trzech części: Listening, Reading and Writing i Speaking.  Za każdą część dziecko może dostać maksymalnie pięć tarcz, które są później pokazane na certyfikacie. Nie ma wyników typu „zdane” – „niezdane”. Można zdawać w wersji papierowej lub komputerowej.

Przydatne linki:

Cambridge English

British Council

Przykładowy test

Cambridge English: Key (KET) for Schools

Poziom: A2

Cena: 340 zł

Opis: Potwierdza umiejętność komunikowania się w języku angielskim w stopniu podstawowym. Składa się z trzech części. W jednym dniu zdaje się Reading and Writing i Listening, innego dnia zdaje się Speaking. Liczy się ogólna ocena (średnia ważona ocen ze wszystkich części, Reading and Writing – 50%, pozostałe dwie – po 25%). W razie porażki trzeba powtarzać cały egzamin. Można zdawać w wersji papierowej lub komputerowej.

Przydatne linki:

Cambridge English

Strona British Council

Terminy i ceny w Polsce

Przykładowy test

Cambridge English: Preliminary (PET) for Schools

Poziom: B1

Cena: 370 zł

Opis: Potwierdza umiejętność swobodnego komunikowania się w języku angielskim w codziennych sytuacjach. Składa się z trzech części. W jednym dniu zdaje się Reading and Writing i Listening, innego dnia zdaje się Speaking. Liczy się ogólna ocena (średnia ważona ocen ze wszystkich części, Reading and Writing  – 50%, pozostałe dwie po 25%). W razie porażki trzeba powtarzać cały egzamin. Można zdawać w wersji papierowej lub komputerowej.

Przydatne linki:

Cambridge English

Strona British Council

Terminy i ceny w Polsce

Przykładowy test

Cambridge English: First (FCE) for Schools

Poziom: B2

Cena: 610 zł

Opis: Wystarczy, żeby podjąć naukę w krajach anglojęzycznych, w tym studia na niektórych zagranicznych uczelniach. Składa się z pięciu części: Reading, Writing, Use of English (test gramatyczno-leksykalny), Listening (zdaje się tego samego dnia) i Speaking, który zdaje się innym dniu. Liczy się ogólna ocena (średnia ocen ze wszystkich części). W razie porażki trzeba powtarzać cały egzamin. Można zdawać w wersji papierowej lub komputerowej.

Przydatne linki:

Cambridge English

Strona British Council

Terminy i ceny w Polsce 

Przykładowy test

 

Linguistic Atelier