Browsed by
Autor: Stanag6001

A professional soldier, a great fan of English and military English in particular, a certified English teacher devoted to and endorsing STANAG6001 requirements.
Angielskie przymiotniki i przysłówki

Angielskie przymiotniki i przysłówki

I love quizzes!Przy okazji zagłębiania się w możliwości aplikacji edukacyjnych, tym razem sięgnęliśmy po program HotPotatoes. Za pomocą tego oprogramowania można stworzyć proste i ciekawe ćwiczenia interaktywne. Jako pierwsze ćwiczenie tego typu, stworzyliśmy ćwiczenie na angielskie przymiotniki  i przysłówki. Ponieważ zastosowanie przymiotnika lub przysłówka może być problematyczne, to poniższe wskazówki powinny Wam pomóc we właściwym zastosowaniu obu części mowy w zdaniu.

Adjectives i adverbs – funkcje w zdaniu

Przymiotniki (adjectives) zazwyczaj opisują rzeczowniki lub zaimki osobowe, np.

He is a good boy.

W połączeniu z czasownikami odwołującymi się do naszych zmysłów, przymiotniki mogą pełnić funkcję przysłówka i wtedy opisują czasownik, np. Continue reading “Angielskie przymiotniki i przysłówki” »

Angielski dla dzieci na wesoło

Angielski dla dzieci na wesoło

Angielski w domu

Zaczął się nowy rok szkolny i rodzice zaczęli myśleć o edukacji swoich dzieci. O nauce języków obcych również. W tym roku tak szybko wolne terminy zapewniły się uczniami, że nie mogę zaoferować wolnych miejsc do lutego, ale za to zaproponuję dzisiaj pewne ćwiczenia, które mówiący po angielsku rodzice mogą sami przeprowadzić z dziećmi.

Happy family - food-related exercise

Najpierw trochę historii. W tym roku, przed Dniem Dziecka, jak zwykle, myślałem nad prezentem dla dzieci. Jednak w tym roku trochę inaczej podszedłem do kwestii prezentów, choć cel był ten sam – aby moje pociechy od rana były szczęśliwe i uśmiechnięte.

Pomysł na niespodziankę był bardzo prosty – niech dzieci poczują się jak dorośli, niech mają coś do powiedzenia. Razem z żoną postanowiliśmy zamienić zwykłe śniadanie w posiłek w prawdziwej restauracji. Pomysł tak dobrze się sprawdził, że postanowiłem go powtórzyć, tym razem, w wersji angielskiej. Ale po kolei.

 Menu po angielsku

Gwoździem programu było menu fikcyjnej kawiarni, specjalnie przygotowane dla dzieci. Zawierało ono wszelkie potrawy śniadaniowe, które danego dnia postanowiliśmy przygotować wraz z cenami, wyrażonymi w uśmiechach i całusach. Aby można było to ćwiczenie/zabawę przeprowadzić w każdym środowisku, w menu, które prezentuję pozostawiłem same uśmiechy. Continue reading “Angielski dla dzieci na wesoło” »

English similes

English similes

English similes - illustration
English similes – similar, though sometimes so different

English similes as… as…

(angielskie porównania tak… jak…)

This is the extensive selection of English similes,put in an alphabetical order. Since it is so easy to create similar expressions feel encouraged to create your own examples. Some of the similes given below are the fixed, already long-established and used similes; the others are not that popular, however they were used in popular songs and therefore they deserved their place in this summary of similes. Continue reading “English similes” »

Everything At Once – vocabulary exercise

Everything At Once – vocabulary exercise

Everything At Oncevocabulary exercise

English vocabulary exercise - play with lettersDzisiaj proponuję Państwu proste ćwiczenie na angielskie słownictwo. Piosenka Lenki „Everything At Once” jest wprost stworzona do tego, by na jej podstawie poćwiczyć angielskie porównania, kolokacje angielskie i ogólnie mówiąc, powiększyć zasób swojego słownictwa.

Poprzedni wpis na blogu zawierał oryginalny tekst Lenki, a dzisiaj proponuję trochę się nim pobawić. W swoim utworze Lenka używa wielu porównań, np. „As sly as a fox,” czyli „Przebiegły jak lis.” Nie będę wnikał w to, skąd wzięła się taka angielska kolokacja, tym bardziej, że z powodzeniem może ona funkcjonować również w języku polskim. Być może jest to kalka językowa, być może nasz język wykształcił równolegle takie samo porównanie co język angielski.

Bazą dla naszego dzisiejszego ćwiczenia jest pierwsza część porównania, czyli „przebiegły jak…” I teraz pojawia się pytanie: Czy „fox” to jedyny wyraz jaki może pojawić się tutaj w języku angielskim? Naturalnym odruchem każdego człowieka będzie tu wstawianie wyrazów, które funkcjonują jako część porównania w jego rodzimym języku. Niestety, nie zawsze taka kalka językowa ma sens w docelowym języku. Czasami, w innym języku funkcjonuje porównanie z innym zwierzęciem w roli głównej, bo… nasze zwierzę po prostu nie występuje w innym kraju. Powodów może być wiele. Wszystkie one składają się na tzw. „różnice kulturowe.”

Everything… one by one

A teraz po kolei, sprawdźmy co może funkcjonować w angielskich porównaniach, użytych przez Lenkę. Do tego podaję propozycje odpowiadających im porównań w języku polskim. Continue reading “Everything At Once – vocabulary exercise” »

Lenka – Everything At Once – lyrics

Lenka – Everything At Once – lyrics

Everything At Once by Lenka

Lenka - singerSince Everything At Once became very popular, there is no way to avoid it even during Christmas time. It’s so jolly and positive and ear-cathing that sometimes it wins with the omnipresent carols.

Here you can listen to the original song by Lenka:

 Everything At Oncelyrics

As usual, I recommend to listen to the original song and follow the lyrics. If you do that several times you will understand the lyrics better and you will improve your listening and speaking skills as well. It’ definitely the best practice to acquire the desired pronunciation. Here is the text of Everything At Once: Continue reading “Lenka – Everything At Once – lyrics” »

Rwanda – latest news

Rwanda – latest news

Rwanda – an African state of success or disguise?

Today, I propose some vocabulary practice from the field of politics. The exercise refers to an article about present Rwanda and their president in particular. You will find the whole article about controversial president (Paul Kagame) on The Guardian’s website:

http://www.guardian.co.uk/world/2012/oct/10/paul-kagame-rwanda-success-authoritarian

There is some advanced, sophisticated lexis in this article I think is worth memorising. I designed a simple exercise which will help you revise and eventually learn by heart the chosen vocabulary.

Vocabulary exercise:

1) First, read the article and do not care about unknown words – try to figure out their meaning out of context. Continue reading “Rwanda – latest news” »

Zasady pisania raportów po angielsku

Zasady pisania raportów po angielsku

Raporty wojskowe – specyfika pism w wojsku

Zapewne już wiecie, że raporty wojskowe są bardzo zwięzłym środkiem wyrazu. O tym pisałem już kilkukrotnie zamieszczając pliki ze ściągami, przykładami i poradami, zarówno na tym blogu, jak i tym, w całości poświęconym żargonowi wojskowemu i takimż to egzaminom z języka angielskiego: http://www.stanag6001.com.

Ponieważ w wojsku nie ma czasu i miejsca na uprzejmości, liczy się jedynie treść i to treść przekazana błyskawicznie, zrozumiale, przy minimum zastosowanych środków wyrazu, zwięzłe pisanie jest w cenie i jest pożądaną umiejętnością. I wierzcie mi, nie zawsze jest to takie łatwe. Bardzo prosto można to sprawdzić, Continue reading “Zasady pisania raportów po angielsku” »

Egzamin z angielskiego – ściąga / English crib

Egzamin z angielskiego – ściąga / English crib

Egzaminy Cambridge i egzaminy MON według STANAG 6001

Jedną z części egzaminów z angielskiego jest część ustna. Na pewno dwa egzaminy, które wymieniłem, wymagają w ramach części ustnej dyskusji z partnerem. To właśnie z myślą o tej dyskusji, publikuję dziś wykaz zwrotów i wyrażeń angielskich, które z pewnością powinny pojawić się na egzaminie, a ich prawidłowe użycie zapewni nam sporo punktów za bogate słownictwo i trafność wypowiedzi.

Ściąga z angielskiego

Całe opracowanie leksykalne podzieliłem na angielskie słownictwo niezbędne do każdego z etapów rozmowy. I tak, zaczniemy od angielskich wyrażeń niezbędnych do opisywanie zdjęć, poprzez angielskie słownictwo do wyrażania swoich poglądów, aż do wyrażeń niezbędnych w dyskusji z partnerem. Całe niniejsze opracowanie mogą Państwo pobrać sobie w pliku doc lub pdf po przejściu do zakładki Materiały do nauki angielskiego”.

POSITIONING

in the picture na zdjęciu
on the left-hand side po lewej stronie
in the left-hand upper corner w lewym, górnym rogu
at the top of the picture na górze zdjęcia
at the bottom na dole
to the left na lewo
in the centre / the middle w środku
in the background w tle, z tyłu, na drugim planie
in the foreground z przodu, na pierwszym planie

COMPARING

both pictures show / depict… oba zdjęcia pokazują / przedstawiają…
in both pictures the people are… na obu zdjęciach ludzie…
both pictures were taken… oba zdjęcia zostały zrobione…
the main connection / similarity between these pictures is that… główny związek / podobieństwo pomiędzy tymi zdjęciami to to, że…
is rather like jest jak…
appears similar to wydaje się podobne do…
seems like wydaje się jak…
resembles przypomina….
shares characteristics with posiada te same cechy co…
reminds me of przypomina mi o…
has a lot in common with ma dużo wspólnego z…
is pretty much the same as jest całkiem takie same co…
is comparable to da sie porównać do…

CONTRASTING

The first picture shows …, whereas the second one… Pierwsze zdjęcie pokazuje…, podczas gdy drugie…
In the picture on the left…, whereas in the other one… Na zdjęciu po lewej stronie…, podczas gdy na tym po prawej…
The main / most striking difference between the two pictures is… Główną / najbardziej uderzającą różnicą pomiędzy tymi dwoma zdjęciami jest …
There are several differences between the pictures: firstly, … Jest kilka różnic pomiędzy tymi zdjęciami: po pierwsze…
is nothing like w niczym nie przypomina…
is totally different from jest całkowicie odmienne od…
varies greatly from bardzo się różni od…
has very little in common with ma niewiele wspólnego z…
is quite unlike jest całkiem inne od…
bears little resemblance to słabo przypomina…
differs dramatically from drastycznie różni się od…

SPECULATING

they could / might / may be… Oni mogą…
they seem / appear to be… Wydaje się, że oni…
I suppose / assume / imagine that… Przypuszczam / zakładam / zdaje mi się, że…
It could / might / may be that… Możliwe, że…
I can’t be sure / certain, but perhaps… Nie do końca jestem pewien / przekonany, ale prawdopodobnie…
Although I can’t be sure, perhaps… Choć nie jestem tego pewien, to prawdopodobnie…
Judging by his/her expression, he/she must be feeling… Sądząc po jego/jej wyrazie twarzy czuje on/ona…
You can tell from his/her face that Z jego/jej twarzy można wyczytać, że

AGREEING AND GIVING REASONS

That’s very true, because… To prawda, bo…
Right, especially if… Zgadza się, zwłaszcza jeśli…
Positively, because… Zgadzam się, ponieważ…
You’re absolutely right. For example, when… Masz absolutną rację. Na przykład, kiedy…

PARTIALLY AGREEING

I’m not sure I totally agree, because… Nie jestem pewny czy zgadzam się całkowicie, ponieważ…
I see what you mean, but on the other hand… Rozumiem co masz na myśli, ale z drugiej strony…
There’s a lot in what you’re saying. However… Jest dużo prawdy w tym co mówisz. Jednak…
I see what you’re getting at, but… Wiem do czego zmierzasz, ale…
In a way you’re right, but I think it all depends on.. W pewnym sensie masz rację, ale wszystko zależy od…

ASKING SB TO JUSTIFY THEIR OPINION

Why do you think that? Dlaczego tak myślisz?
What makes you say that? Co skłania cię do takiej opinii?
Do you really think so? Naprawdę tak myślisz?
Are you certain about that? Jesteś tego pewien?

MAKING SUGGESTIONS

I think we should… Myślę, że powinniśmy…
Would you be interested in…? Byłbyś zainteresowany…
I thought perhaps you might like to…? Pomyślałem sobie, że mógłbyś chcieć…
I was thinking it would be nice… Pomyślałem sobie, że byłoby dobrze…
It would be a nice change if… To byłaby miła odmiana, gdybyśmy…
So, what do you think? Więc, co o tym myślisz?
What about….? A co z…
Maybe we could…? Może moglibyśmy…
How about…? Co powiesz na…

SELECTING

I think we should go for picture X… Myślę, że powinniśmy wybrać zdjęcie X…
We could narrow it down to a choice between… Możemy zawęzić nasz wybór do…
It’s hard to choose but… Wprawdzie ciężko jest wybrać, ale…
Making a choice is not that easy because… Nie łatwo jest wybrać, ponieważ…
If we assume that… then the obvious choice would be X. Jeśli założymy, że…to wtedy oczywistym wyborem byłoby X.
Not much to choose between X and Y, is there? Niewielki to wybór X czy Y, prawda?

RESPONDING POSITIVELY

You’re probably right. Pewnie masz rację.
Sounds perfect. Brzmi świetnie.
That’s great idea. Świetny pomysł.
That would be lovely. Byłoby super.
I’m inclined to agree with you. Raczej się z tobą zgadzam.
I think so, too. Też tak myślę
That exactly what I think. Dokładnie tak właśnie myślę.

RESPONDING NEGATIVELY

I don’t think that… Nie sądzę.
Well, I don’t know. No, nie wiem.
I’m not sure that’s such a good choice. Nie jestem pewien czy to taki dobry pomysł.
Perhaps it would be better if… Prawdopodobnie byłoby lepiej gdybyśmy…
No, I’m afraid that wouldn’t be appropriate. Nie, obawiam się, że to byłoby niestosowne.
I’m afraid I have to differ/don’t go along with that. Muszę się nie zgodzić/nie zgadzam się z tym.

Linguistic Atelier